Ads.1

Saturday, May 7, 2016

GABUNGAN NGO MALAYSIA - GNGOM: SELAMAT DATANG KE SIARAN SULUNG BLOG GABUNGAN NGO ...

GABUNGAN NGO MALAYSIA - GNGOM: SELAMAT DATANG KE SIARAN SULUNG BLOG GABUNGAN NGO ...: SOLIDARITI #916 ADALAH SINONIM TARIKH HARI MALAYSIA PADA 16 SEPTEMBER YANG DISAMBUT SETIAP TAHUN SEJAK PENUBUHAN PERSEKUTUAN MALAYSIA PAD...

BLOG BN 2013

Monday, July 7, 2014

GERAKAN ANTI PKR: KENAPA TSMY TAK LENA TIDO ?

GERAKAN ANTI PKR: KENAPA TSMY TAK LENA TIDO ?: Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, peristiwa rusuhan kaum yang pernah tercetus pada 13 Mei 1969 boleh berulang jika perpecahan dalam kalangan...

1Masjid/bmt

Monday, June 30, 2014

headbomb: gereja baru akan dibina di DUN SERI SETIA!! TERBAI...

headbomb: gereja baru akan dibina di DUN SERI SETIA!! TERBAI...: bila bercakap lebih-lebih dengan orang pas, mereka kata umno lah perosak, umno macam-macam, sekarang ni pengundi pas yang dok jilat nik nazm...

Tak Melayu Hilang Didunia

Friday, August 23, 2013

TUN MAHATHIR hebat1Masjid/bmt

ALASAN.......KALIMAH ALLAH WAJIB DIPERTAHANKAN OLEH SETIAP UMAT ISLAM.

Kalimah Allah : 5 Alasan Gereja & Jawapan

Isu tuntutan penggunaan kalimah Allah oleh penganut Kristian di negara ini seharusnya ditangani dengan bijak.
Perbincangan ilmiah dengan memahami maksud tersurat dan tersirat terhadap tuntutan ini harus diselami oleh semua pihak.
Kalimah Allah merupakan kalimah suci yang melambangkan Islam itu sendiri.  Umat Islam semestinya mempertahankan penggunaan kalimah ini agar tidak tersasar daripada maksud sebenar.  Ia adalah kewajipan bagi umat Islam dalam mempertahankan kesucian Islam itu sendiri.
Pendahuluan
  • 31 Disember 2007—Pengarang akhbar Herald-The Catholic Weekly, Paderi Lawrence Andrew menyatkan bahawa pihak Kementerian Dalam Negeri (KDN) telah memperbaharui permit penerbitan akhbar itu tanpa larangan menggunakan kalimah Allah.  Kerajaan menegaskan bahawa larangan itu masih kekal.
  • 3 Januari 2008—Kabinet mengekalkan larangan bagi semua agama kecuali Islam daripada menggunakan kalimah Allah dalam penerbitan akhbar masing-masing.  Sebelum ini Kabinet telah memutuskan keputusan yang sama dalam mesyuarat pada 18 Oktober dan 1 November 2006.
  • 19 Mac 2008—Gereja Katolik telah memohon di Mahkamah Tinggi untuk melakukan semakan kehakiman terhadap larangan penggunaan kalimah Allah.
  • 05 Mei 2008—Mahkamah Tinggi (Bahagian Rayuan dan Kuasa-Kuasa Khas) telah membuat keputusan membenarkan permohonan Gereja Katolik untuk membuat semakan kehakiman larangan tersebut dalam penerbitan mingguan Herald-The Catholic Weekly.
Alasan Gereja Katolik Menggunakan Kalimah Allah
  • Dalam akhbar The Sun (24 Dis. 2007), terdapat laporan bertajuk Church leaders explain use of Allah.  Terdapat 5 alasan utama yang dikemukakan oleh laporan tersebut mengapa Gereja Katolik ingin meneruskan penggunaan kalimah Allah di dalam akhbar terbitan mereka.  Alasan yang dikemukakan ialah:
1) Mendakwa mereka mengikuti Bible.  Bible dalam Bahasa Melayu menggunakan kalimah Allah sebagai terjemahan istilah God dan Tuhan sebagai terjemahan istilah Lord.
2) Mendakwa bahawa mulai awal ke 19, para penganut Katolik di Malaya telah memiliki buku-buku doa dalam Bahasa Melayu dan kalimah Allah telah digunakan sebagai terjemahan istilah God.  Penganut Katolik Malta juga menggunakan kalimah Allah untuk merujuk kepada Tuhan dan begitu juga masyarakat Kristian di Indonesia, Pakistan dan Asia Barat.
3) Mendakwa ayat-ayat suci al-Quran sendiri telah menunjukan bahawa golongan bukan Islam juga telah menggunakan lafaz Allah.
4) Mendakwa bahawa segmen terjemahan dalam Bahasa Malaysia diwujudkan untuk memenuhi keperluan kepelbagaian etnik dan bahasa  yang wujud di Malaysia sebagaimana yang wujud di dalam populasi penganut Katolik di Malaysia.
5) Mendakwa kerajaan tidak mempunyai hak untuk campur tangan dalam urusan dalaman gereja berdasarkan hak yang diberi oleh Perkara 11(3)A Perlembagaan Persekautuan.
Hujah-Hujah menolak Alasan Pihak Gereja Katolik
Alasan Pertama :  Mendakwa mereka mengikuti Bible.  Bible dalam Bahasa Melayu menggunakan kalimah Allah sebagai terjemahan istilah God dan Tuhan sebagai terjemahan istilah Lord.
Hujah-Hujah Menolak:
1)  Kalimah Allah adalah kata nama khas berasal daripada Bahasa Arab.  Ia tidak boleh digunakan dalam bentuk atau makna-makna lain.  Menurut nahu Arab, kalimah ini tidak boleh diumum, dikecil, dilelaki, diperempuan atau diterbitkan nana-nama lain daripadanya.  Kalimah Allah adalah bebas dari segi struktur nahu dan maknanya dari segala korupsi.  Kita tidak boleh memanipulasikannya dengan apa cara sekalipun dalam bahasa asalnya.  Dari segi struktur linguistik, kalimah allah lebih superior daripada apa jua perkataan apa jua bahasa dalam memelihara dan mempertahankan  makna  ke-Esaan   dan  keunikan satu-satunya Tuhan yang layak disembah.  Oleh itu, umat Islam tidak sekali-kali menterjemahkan Allah kepada apa  jua bahasa  melainkan  dikekalkan lafaznya yang asal iaitu Allah.
2) Di peringkat antarabangsa, penggunaan kalimah Allah dari segi istilah adalah amat sinonim dengan agama Islam.  Ia diiktiraf oleh kamus-kamus serta ensiklopedia terkemuka di dunia.  Antaranya:
i. Kamus Oxford—Allah:  Name of God among Muslims.
j. Ensiklopedia Britannica—Allah:  God, the one and only God in the religion of Islam
k. Ensiklopedia Katolik—Let it be noted that although Allah is an Arabic term, it is used by all Moslems, whatever be their language, as the name of God.
3) Dalam konteks Malaysia kalimah Allah tidak diterjemahkan kepada Bahasa Melayu atau bahasa Malaysia malah ia dikekalkan tanpa terjemahan.  Oleh itu kalimah Allah di Malaysia adalah merujuk terus kepada makna yang terkandung di dalam teks al-Quran tanpa mengubahsuaian pada lafaz (terjemahan) mahupun maksud kalimah tersebut.
Definasi Allah menurut Kamus Dewan Edisi Empat:
Allah :  Ar (Asal bahasa Arab) Tuhan (Yg Esa); ~azzawajalla Tuhan yang Maha Baik dan Maha Mulia; ~ subhanahu wa taala Terpujilah Tuhan Yang Maha Tinggi.
Definasi Allah menurut Kamus Pelajar:
Allah:  Tuhan Yang Maha Esa, Yang bersifat dengan 20 sifat Yang Maha Sempurna dan Yang mencipta alam ini.
Oleh itu kalimah Allah tidak boleh dianggap sebagai terjemahan  tuhan  dalam Bahasa   Melayu  atau god dalam Bahasa Inggeris kerana ia adalah lafaz Bahasa Arab yang dikekalkan sebagai mematuhi kitab  suci umat Islam yang telah membudaya dalam masyarakat Islam dan dimaklumi sebaiknya oleh bukan Islam di negara ini.
4) Bible Bahasa Melayu yang didakwa sebagai rujukan kepada penggunaan kalimah Allah juga tidak boleh diterima berdasarkan faktor kredibiliti penterjemahan dan perundangan Malaysia.  Faktor perundangan menegah penggunaan kalimah tertentu yang menjadi hak eksklusif umat Islam untuk digunakan oleh bukan Islam.  Oleh itu, alasan yang mengatakan mereka merujuk kepada Bible Bahasa Melayu adalah tertolak dengan sendirinya kerana kesahihan penterjemahan Bible tersebut boleh dipertikai.
Alasan Kedua :  Mendakwa bahawa mulai awal abad ke-19, para penganut Katolik di Malaya telah memiliki buku-buku doa dalam Bahasa Malayu dan kalimah Allah telah digunakan sebagai terjemahan istilah God.  Penganut Katolik Malta juga menggunakan kalimah Allah untuk merujuk kepada Tuhan dan begitu juga masyarakat Kristian di Indonesia, Pakistan dan Asia Barat.
Hujah-hujah Menolak :
1)  Alasan ini adalah bertitik tolak daripada sejarah kedatangan mubaligh Kristian ke Tanah Melayu dan Nusantara.  Sejarah mencatatkan antara misi utama kedatangan penjajah Barat ke Asia Tenggara adalah untuk mengaut hasil bumi dan menyebarkan agama Kristian ke seluruh rantau ini.  Antara usaha yang giat dilakukan oleh para mubaligh ini ialah menterjemahkan Bible ke dalam Bahasa penduduk tempatan termasuk menjalankan upacara keagamaan dalam Bahasa yang difahami oleh masyarakat setempat.
2) Percubaan untuk membandingkan Malaysia dengan negara-negara lain yang menggunakan kalimah Allah bagi merujuk kepada God juga tertolak.  Ini kerana setiap Bahasa yang digunakan oleh setiap bangsa mempunyai sejarah dan kebudayaan yang berbeza.  Dalam kes ini, latar belakang Bahasa Melayu yang digunakan oleh penduduk Malaysia lahir daripada rahim agama Islam dan kebudayaan Melayu.  Budaya Melayu itu sendiri terhasil daripada agama Islam.  Oleh itu, ia wajib mencerminkan kelaziman Melayu yang berpunca daripada agama Islam.  Ini sudah tentu berbeza dengan latar belakang Bahasa Melayu yang terdapat di Indonesia dan Singapura.
3) Berkenaan penggunaan kalimah Allah oleh penganut Kristian di Asia Barat juga tidak boleh dijadikan hujah.  Bangsa Arab bulan Islam sememangnya telah lama menggunakan kalimah Allah berdasarkan faktor teologi dan kebudayaan yang telah sedia wujud di Asia Barat.  Perkara ini dijelaskan sendiri oleh al-Quran apabila al-Quran datang untuk menjernih dan menyucikan semula penyalahgunaan maksud kalimah Allah yang diguna pakai oleh golongan Jahiliyyah dan ahli kitab yang terdiri daripada Yahudi dan Nasrani.
4)  Dalam konteks etimologi dan semantik pula, alasan Gereja Katolik untuk merujuk kepada masyarakat Kristian Arab adalah tersasar jauh.  Mereka tidak boleh membandingkan apa yang berlaku kepada Kristian Arab dengan Kristian di Malaysia.  Apa yang berlaku di negara-negara Arab ialah pihak Kristian Arab menterjemahkan Bible daripada Bahasa Suryani (Syria/ Syam) atau Aramik dan Bahasa Ibrani (Hebrew) kepada Bahasa Arab.  Perlu diketahui Bahasa Arab, Aramik dan Ibrani berada dalam rumpun bahasa yang sama iaitu rumpun Semitik.  Oleh itu, Kristian Arab mempunyai hak untuk berhujah bahawa kalimah  Allah berkemungkinan berasal daripada nama asal tuhan mereka dalam Bahasa Aramik atau Ibrani.  Tetapi apa pula rasional pihak Gereja Kristian utnuk menterjemahkan god dalam Bible Bahasa Inggeris  kepada Allah dalam Bible Bahasa Melayu?.  Bukankah kedua-duanya adalah dua rumpun bahasa yang berbeza dari segi etimologi dan semantik bahkan suasana yang membudayai penggunaan Bahasa-Bahasa itu?.
Alasan Ketiga : Mendakwa ayat-ayat al-Quran sendiri telah menunjukkan bahawa golongan bukan Islam juga menggunakan lafaz Allah.
Hujah-hujah Menolak:
1) Antara ayat yang sering dirujuk oleh pihak Gereja Katolik ialah surat al-Ankabut ayat 61:
Makdusnya:  Dan sesungguhnya jika engkau (wahai Muhammad) bertanya kepada mereka (yang musyrik) itu:  Siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan yang memudahkan matahari dan bulan (untuk makhluk-makhlukNya)?.  Sudah tentu mereka akan menjawab:  Allah.  Maka bagaimana mereka tergamak dipalingkan (oleh hawa nafsunya daripada mengakui keesaan Allah dan mematuhi perintahnya)?.
2) Begitu juga surah al-Maidah ayat 73:
Maksudnya:  Demi sesungguhnya telah kafirlah orang yang berkata:  Bahawasanya Allah ialah salah satu daripada tiga tuhan.  Padahal tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Tuhan yang Maha Esa.  Dan jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, sudah tentu orang-orang yang kafir dari mereka akan dikenakan azab seksa yang tidak terperi sakitnya.
Kedua-dua  ayat tadi sebenarnya tidak boleh menjadi hujah bagi golongan bukan Islam untuk menggunakan kalimah Allah.  Ia berdasarkan alasan-alasan berikut:
i) Dalam surah al-Ankabut ayat 61, al-Quran hanya merakamkan  sejauh  mana  kefahaman masyarakat Arab Jahiliyah menggunakan kalimah Allah.  Ia    bukan     untuk    mengiya    atau membenarkan penggunaan tersebut.  Sebaliknya ia mahu menjelaskan bagaimana kalimah Allah sudah   dikenal   pasti   oleh  masyarakat Arab sebelum Islam.  Daripada informasi ayat-ayat seperti   ini, al-Quran  menjelaskan orang Arab Jahiliyyah hanya mengenal Allah sebagai:
1. pencipta langit dan bumi;
2. yang memudahkan peredaran matahari dan bulan;
3. yang menurunkan air dari langit; dan
4. tempat menggantungkan harapan
Konsep  ini jelas bertentangan dengan konsep Allah
ii)   Manakala  surah  al-Maidah ayat 73 pula tidak boleh   menjadi   alasan  kepada pihak Kristian menggunakan kalimah Allah.  Ini kerana Allah SWT sendiri  menafikan  golongan   yang  mengatakan ZatNya itu satu oknum daripada tiga oknum (triniti).  Malah mereka dianggap kafir.  Ini bermakna sebutan Allah yang keluar dari lidah golongan Kristian itu adalah sia-sia dan tiada nilai di sisi Allah kerana ia tidak merujuk kepada kalimah Allah yang sebenar.  Sebagaimana maklum, kalimah Allah merujuk kepada  zat  (esensi)  yang  dinamakan.  Sebagai perumpamaan  mudah, perkataan  kereta  adalah merujuk kepada kenderaan bermotor.  Oleh itu. tiada makna bagi orang yang menggunakan perkataan kereta untuk merujuk kepada alat menjahit pakaian.  Sekiranya ia masih menggunakan kereta tetapi merujuk kepada alat yang salah, ini bermakna penggunaan perkataan itu adalah sia-sia dan tidak bermakna.
3) Menjadikan al-Quran sebagai rujukan untuk menyokong alasan golongan bukan Islam menggunakan kalimah Allah, bukanlah satu alasan bagi Gereja Katolik tetapi hujah bagi umat Islam.  Ia melambangkan kegagalan Katolik untuk berhujah berasaskan teks asal kitab agama mereka.  Bagi umat Islam, ini menjadi bukti bahawa al-Quran merupakan kitab suci yang  memiliki fakta-fakta yang utuh dan konsisten.  Ia juga menjadi bukti bahawa Gereja Katolik menggunakan al-Quran sebagai sumber paling dipercayai untuk mengakui Allah sebagai nama tuhan berbanding hujah berdasarkan perbahasan sejarah dan ilmu Bahasa.  Oleh yang demikian, fakta-fakta mengenai Allah seperti mana yang dibentangkan oleh al-Quran juga hendaklah diterima.
Atau adakah Gereja Katolik ingin mengatakan bahawa lafaz Allah di dalam al-Quran itu merujuk kepada lafaz Elohim dalam kitab asal mereka Berbahasa Ibrani?.  Jika kalimah Allah dan Elohim itu merujuk kepada hakikat yang sama, mengapa pula konsepnya berbeza?.  Al-Quran mengatakan Allah itu Masa Esa dan tidak mempunyai anak sebaliknya Gereja Katolik berpegang kepada konsep triniti.  Ini sekali gus memberi makna konsep Allah di dalam Islam adalah amat konsisten sehingga umat Islam tidak perlu menterjemahkan kepada mana-mana  Bahasa dunia.
Ia berbeza dengn konsep ketuhanan agama Kristian yang tidak memiliki sumber yang jelas dan konsisten sehingga memerlukan penterjemahan dan pinjaman daripada bahasa lain
Alasan keempat: Mendakwa bahawa terjemahan dalam Bahasa Malaysia diwujudkan untuk memenuhi keperluan pelbagai   etnik    dan   Bahasa   yang   ada   di Malaysia sebagaimana yang wujud di dalam populasi penganut Katolik di Malaysia.
Hujah-hujah menolak:
1) Alasan  penterjemahan kepada  Bahasa  Malaysia sebagai lambang kepelbagaian yang wujud dalam populasi masyarakat Kristian Katolik juga tidak boleh diterima.  Perlu diketahui Bahasa Bahasa Malaysia berasal   daripada  Bahasa Melayu.  Perkara 152 Perlembagaan   Persekutuan  menyebut   Bahasa Melayu adalah Bahasa kebangsaan dan Bahasa rasmi   Malaysia.  Perlu   diingat   bahawa   ketika perlembagaan digubal, istilah Malaysia belum wujud.  Oleh   itu, apabila kita  merujuk   kepada   Bahasa Malaysia ia sudah tentu merujuk kepada Bahasa Melayu yang sekali  gus  merujuk  kepada masyarakat   Melayu Islam.  Justeru peristilahan-peristilahan khusus yang telah menjadi syiar dan perlembagaan kepada masyarakat Melayu Islam sudah tentu tidak sekali-kali boleh diubah konsepnya untuk diterap kepada satu budaya dan agama yang lain.
2) Memaksakan penggunaan kalimah Allah dengan kalangan Kristian Katolik yang bertutur dalam Bahasa Melayu di negara ini juga, secara logiknya sudah pasti memberi kesan negatif terhadap konsep ketuhanan dalam agama Kristian.  Telah dimaklumi bahawa   kalimah   Allah   itu   adalah   kalimah  yang didominasi oleh umat Melayu Islam secara politik dan kebudayaan yang terdiri daripada 60% penduduk Malaysia berbanding hanya 9.1% penganut Kristian pelbagai mazhab.
Bukanlah dengan penggunaan peristilahan yang sama bakal menimbulkan kecelaruan dalam kalangan penganut Kristian Berbahasa Melayu sendiri?.  Justeru, penterjemahan yang lebih tepat seperti Tuhan sepatutnya digunakan oleh Gereja Katolik bagi  menjamin kepercayaan agama Kristian sentiasa terpelihara selain mengelakkan kekeliruan.
Alasan Kelima: Mendakwa kerajaan tidak mempunyai hak untuk campur tangan dalam urusan dalaman gereja berdasarkan hak yang diberi oleh Perkara 11(3a) Perlembagaan Persekutuan.
Hujah-hujah menolak:
1) Alasan ini adalah tidak benar sama sekali.  Sebaliknya kerajaan telah diberi hak oleh Perlembagaan Persekutuan dalam Perkara 11(4) untuk mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa iktikad atau kpercayaan agama antara orang-orang yang menganuti agama Islam.  Di bawah peruntukan ini kerajaan (sama ada kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri) telah menggubal undang-undang mengawal dan menyekat pengembangan agama-agama bukan Islam terhadap umat Islam.  Sebagai contoh Enakman Kawalan dan Sekatan Pengembangan Agama Bukan Islam Negeri Terengganu 1980, Seksyen 9 menyebut;  (Melarang seseorang bukan Islam daripada menggunakan perkataan-perkataan tertentu baik dalam tulisan, ucapan atau kenyataan untukmenggambarkan antaranya kepercayaan   atau   konsep   mana-mana agama bukan Islam.
Perkataan-perkataan itu termasuklah Allah, Injil, Ilahi, Rasul, Nabi, Wahyu, Iman, Imam, Syariah, Ulama, Dakwah, Ibadah dan lain-lain.  Peruntukan ini jelas menunjukkan bahawa menggunakan kalimah Allah sebagai terjemahan kepada perkataan god di dalam Bible adalah menyalahi undang-undang yang sedang berkuat kuasa di negara ini.  Oleh itu, ia tidak boleh disifatkan sebagai urusan  dalaman gereja.
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke 82 yang bersidang pada  5  hingga  7  Mei  2008   memutuskan   bahawa penggunaan kalimah Allah adalah khusus buat agama dan umat Islam sahaja.
Pandangan Tokoh Ulama Luar Negara
Pandangan wakil Al-Azhar (Timbalan Syeikh Al-Azhar) dan Ketua  Lujnah  Dialog   Antara   Agama Al-Azhar, Fadhilat Al-Syeikh Abdul Fattah Allam, beliau berpendapat bahawa tindakan Kerajaan Malaysia menegah penggunaan kalimah Allah dalam kalangan bukan Islam adalah tepat.  Ini kerana kalimah Allah tidak boleh disama ertikan dengan kalimah Rabb  yang  membawa    makna    Yang   Mewujudkan.  Sebagaimana maklum penganut bukan Islam menamakan sebarang Tuha Yang mereka sembah seperti batu, haiwan, matahari dan lain-lain sebagai Allah.  Hal ini sudah tentu amat   tidak  wajar  sama  sekali  dan menyalahi maksud kalimah Allah itu sendiri sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran dan Al-Hadis.
Pandangan Penasihat Undang-Undang Kementerian Kehakiman Arab Saudi, Syeikh Abdul Muhsin Al-Abikan
Beliau berpendapat bahawa pendekatan Kerajaan Malaysia ini adalah bertujuan untuk mengelakkan daripada penyalahgunaan nama Allah melainkan hanya kepada  Yang Maha Pencipta (tuhan yang sebenar).  Ini kerana terdapat agama-agama lain yang juga menggunakan kalimah Allah bagi agama mereka sedangkan mereka adalah penyembah berhala, oleh itu nama Allah tidak sepatutnya digunakan bagi menggambarkan tuhan-tuhan yang selainNya.
Tokoh Pergerakan Perlembagaan Islam (Islamic Sonstitutional  Movement)  Kuwait,  Syeikh  Abdul   Hamid Al-Ballali
Beliau menyokong penuh keputusan Kerajaan Malaysia untuk tidak membenarkan penganut bulan Islam menggunakan kalimah Allah sebagai panggilan bagi tuhan mereka.  Beliau beralasan bahawa keputusan tersebut amat signifikan bagi memelihara maksud istilah sebenar bagi kalimah Allah.  Umat yang gagal memelihara istilah-istilah agamanya adalah umat yang leka.  Sedangkan Allah SWT telah mengangkat umat ini sebaik-baik umat.
Menurutnya lagi umat Islam perlu sedar banyak istilah-istilah yang berasal daripada  Islam pada hari ini telah cuba dieksploitasi, disalah guna atau dipesongkan maknanya oleh pihak tertentu.  Ia seperti istilah syahid yang juga diguna pakai bagi penganut bukan Islam.  Istilah riba yang ditukarkan kepada faedah bank.  Istilah khamar yang ditukarkan kepada minuman rohani.  Istilah liwat yang ditukarkan kepada istilah hubungan sesama jenis.  Persoalannya adakah umat Islam sedar tentang fenomena ini sebagaimana kesedaran yang dipamerkan oleh Kerajaan Malaysia?.
Keputusan Kerajaan
Keputusan mesyuarat Kabinet bertarikh 16 Mei 1986 juga telah memutuskan bahawa perkataan Allah adalah termasuk antara kalimah-kalimah yang dilarang penggunaannya oleh  mereka  yang  bukan   beragama   Islam.  Malah penggunaan  kalimah  allah, Baitullah, Solat dan Kaabah telah   pun  diwartakan  hanya   eksklusif buat umat Islam sahaja di bawah  Warta P.U(A) 15/82 dan pekeliling KKDN.  S.59//3/6/A bertarikh 5 Disember 1986.  Manakala Jemaah Menteri   yang   bermesyuarat   pada   3  Januari   2008, memutuskan untuk mengekalkan larangan tersebut yang pernah diputuskan pada 18 Oktober dan I November 2006.
Kesimpulan
Berdasarkan  hujah-hujah  yang telah  dinyatakan,  tiada sebab untuk Kerajaan membenarkan penggunaan kalimah Allah kepada pihak Kristian.  Malah keputusan Kerajaan adalah selari dengan Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan yang menobatkan Islam sebagai agama bagi Persekutuan.  Umat beragama di Malaysia telah sedia maklum bahawa sebarang  isu  yang  berkaitan  dengan  Islam sama ada secara langsung atau tidak seharusnya menghormati kedudukan istimewa agama Islam dan umat Melayu Islan di negara ini –  jasa.gov.my 


1Masjid/bmt

Monday, August 19, 2013

Wednesday, August 14, 2013

Tuesday, August 13, 2013

Kristian Bertanya : Kenapa WANITA Islam Bertudung ? - Sheikh Ahmad Deeda...1Masjid/bmt

TRAVEL BLOG MALAYSIA THAILAND: Jeratmu Adalah Wanita

TRAVEL BLOG MALAYSIA THAILAND: Jeratmu Adalah Wanita: Ibnu Abid-Dunya,Ath- Thabrani dan Ibnu Marduwaih mentakhrij dari Abu Umamah, dia berkata, “Rasullulah s.a.w. bersabda:”Sesungguh nya ...

1Masjid/bmt

[MUST Watch Debate] Ahmed Deedat VS Pastor Stanley Sjoberg: Is Bible God...BLOG ABG

Wednesday, July 31, 2013

Inside Story - Religious violence in MalaysiaKERIS MELAYU@blogger

Monday, July 15, 2013

GERAKAN ANTI PKR: SURAT TERBUKA UNTUK RAJA-RAJA MELAYU, PEMIMPIN MEL...

GERAKAN ANTI PKR: SURAT TERBUKA UNTUK RAJA-RAJA MELAYU, PEMIMPIN MEL...: maafkan saya jika artikel ini agak keras. bukan berniat untuk berkurang ajar dengan kesemua sultan. serius, saya hanya menyampaikan...

1Masjid/bmt

MESTI TENGOK !!! APA SUDAH JADI APABILA DIPLOMAT LUAR MENYENTUH KALIMAH ALLAH BOLEH DIGUNAKAN OLEH ORANG KAFIR !!

Front Page Utusan Malaysia Saturday 13 July 2013
After the interview with The Malaysian Insider which was published on 11 July 2013 and Apostolic Nuncio Archbishop Joseph Salvador Marino stated his support for Christian Federation of Malaysia’s quest to use ‘Allah’ in place of God, Malay NGOs reacted called for an apology or risk be expelled.

Tutup Kedutaan Vatican City
Oleh SAIFULIZAM MOHAMAD
pengarang@utusan.com.my
Nasharudin Mat Isa pada sidang akhbar bagi membantah kenyataan Duta Vatican City yang menyokong penggunaan kalimah Allah oleh penganut Kristian di Malaysia di Kuala Lumpur, semalam. – MINGGUAN/MOHD. NAJIB MOHD. NOR

KUALA LUMPUR 13 Julai – Gabungan pertubuhan bukan kerajaan (NGO) Islam-Melayu yang sebelum ini mahu Duta Vatican City ke Malaysia, Biskop Joseph Marino diusir, hari ini mendesak kerajaan menutup pejabat kedutaannya di sini.

Tindakan tegas itu wajar kerana Marino melanggar had sebagai seorang duta sebagaimana peruntukan Konvensyen Vienna mengenai Hubungan Diplomatik 1961 kerana mencampuri urusan dalaman Malaysia dengan menyokong penggunaan kalimah Allah bagi penganut Kristian di negara ini.

Jurucakap gabungan NGO Islam-Melayu, Nasharudin Mat Isa berkata, Marino dengan sengaja serta berniat jahat membuat kenyataan yang boleh mengeruhkan hubungan Islam-Kristian di Malaysia sekali gus perlu memohon maaf kepada seluruh umat Islam di Malaysia.

“Kenyataannya yang bercanggah dengan pendirian rasmi kerajaan Malaysia merupakan perbuatan yang disengajakan, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan.

“Kita menuntut Menteri Luar, Datuk Seri Anifah Aman memanggil Marino dan diberikan kata dua,” katanya dalam sidang akhbar di sini hari ini.

Semalam, NGO Islam-Melayu mendesak kerajaan mengusir Marino kerana menyokong penggunaan kalimah Allah bagi penganut Kristian di negara ini.

Gabungan tersebut mewakili beberapa NGO Melayu dan Islam antaranya Yayasan Nassar, Pertubuhan Jalur Tiga (Jati), Pertubuhan Muafakat Sejahtera Masyarakat Malaysia (Muafakat), Ikatan Muslimin Malaysia (Isma).

Turut berada dalam gabungan itu adalah Gabungan Pertubuhan-Pertubuhan Pembela Islam (Pembela), Kelab Wartawan Muda Malaysia (KWMM), Persatuan Pengguna Islam Malaysia (PPIM), Pertubuhan Permuafakatan Majlis Ayahanda Malaysia dan Suara Anak Muda 1Malaysia.

Marino dalam wawancara pertamanya dengan sebuah portal berita di negara ini kelmarin menyokong pendirian gereja Katholik di Malaysia berhubung isu penggunaan kalimah Allah oleh penganut Kristian di negara ini.

Dalam perkembangan berkaitan, Nasharudin yang juga Pengerusi Yayasan Nassar percaya Marino seorang yang arif tentang Malaysia sesuai dengan pelantikannya sebagai Duta Vatican City ke negara ini.

“Saya juga percaya Marino amat mengetahui apa yang patut dan apa yang tidak boleh diperkatakan mengenai Malaysia dan sebagai tetamu negara berstatus duta, salah satu elemen terpenting, beliau sama sekali tidak dibenarkan mencampuri hal dalaman negara.

“Marino juga perlu menarik balik kenyataan tersebut dalam tempoh tujuh hari bermula semalam,” katanya.

Sementara itu, Timbalan Presiden Jati, Datuk Aidit Ghazali berkata, tindak-tanduk duta berkenaan boleh memberi ancaman serius kepada negara jika tidak dibendung kerajaan.

Beliau berkata, perkara itu berikutan kalimah Allah merupakan hak eksklusif dan isu paling sensitif bagi umat Islam di negara ini.

“Penekanan juga perlu dibuat bahawa isu ini bukan isu NGO semata-mata tetapi merupakan isu yang perlu dihadapi bersama setiap umat Islam di negara ini,” katanya.

Presiden Muafakat, Ismail Mina Ahmad pula berkata, Marino bukan seorang yang bijak selepas bertindak menyentuh urusan dalaman negara apatah lagi isu berkenaan masih di peringkat mahkamah.

“Kita faham kehadirannya ke sini akan memantapkan lagi persefahaman antara Islam dan Kristian, tetapi apa yang berlaku adalah sebaliknya.

“Saya teringat firman Allah di dalam surah al-Baqarah ayat 120 yang bermaksud ‘Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani selama-lamanya tidak akan reda kepada kamu sehinggalah kamu mengikut agama mereka’,” katanya.

Artikel Penuh: http://www.utusan.com.my/utusan/Dalam_Negeri/20130714/dn_04/Tutup-Kedutaan-Vatican-City#ixzz2YwwNDN2t
© Utusan Melayu (M) BhdBishop calls for Najib to take stand against Perkasa, Jati

************


Even Minister in Prime Minister’s Department and in-charge of Islamic Affairs Maj. Gen. (Rtd) Dato’ Paduka Jamil Khir Baharom remarked that Apostolic Nuncio Archbishop Marino was out of line and should have observed the borders of sensitivity in this country:

Jamil Khir says Vatican envoy’s remarks can cause disunity

JULY 13, 2013

Vatican City Ambassador to Malaysia Archbishop Joseph Marino should not have issued the statement on the use of the word ‘Allah’ as it has created anxiety among the public and can threaten unity among Malaysians, Minister in the Prime Minister’s Department Datuk Seri Jamil Khir Baharom said.

He said such a statement should not be made by any quarters to respect the sensitivity of Muslims in the country.

“The religious tolerance in this country should be taken into account by all quarters when issuing statements that could be interpreted as disrupting racial harmony in Malaysia,” he said in a statement today.


He said the National Fatwa Council had issued a ruling that the word “Allah” was specially for use by Muslims in the country and should not be abused by any quarters.

“I advise all quarters to not make a polemic of the issue on the word Allah until a decision is made by the court,” he added.

A coalition of Malay Muslims non-governmental organisations had yesterday called on the government to “chase away” the ambassador for issuing the statement. – Bernama, July 13, 2013

*************

It is a serious matter because HE Archbishop Marino’s statement should be seen as insulting HRH Rulers, who are absolute head of Islam and already made decree that “Non Muslims are barred from using the ‘Allah’ in place of God and the word is sacred and exclusive to Muslims only”. This decree is based on the fatwa by the National Fatwa Council.

Even PAS Ulamaks agreed that HE Archbishop Marino “Has no business to speak on matters which may affect the sensitivity of Muslims”.

Instead, Malaysian Church leaders demonstrated that they failed to be Malaysians and adhere to the Federal Constitution and State Constitution where position of Islam as the religion of the Federation of Malaysia and position and role HRH Rulers are clearly provided.

They continue to show their insensitivity and arrogance if not disobedience as citizens by calling that HE Archbishop Marino should not apologise but instead Prime Minister Dato’ Sri Mohd. Najib Tun Razak to take a stand against Malay NGOs like PERKASA and JATI.

The Malaysian Insider story:

Bishop calls for Najib to take stand against Perkasa, Jati


BY ELIZABETH ZACHARIAH


JULY 13, 2013Najib, seen here at a Christmas party last year, must stand up to the extreme comments from groups like Perkasa and Jati, say local Christian leaders. The Malaysian Insider pic,
July 13, 2013. Christians have had enough of the bashing from the likes of Perkasa and other Malay rights groups. They expect Prime Minister Datuk Seri Najib Razak to intervene and “do the right thing” by rejecting such extremism.

This was the stand of the president of the Council of Churches Malaysia, Bishop Philip Lok. He was speaking to The Malaysian Insider in the wake of the demands by Perkasa and Jati that the Vatican’s envoy Archbishop Joseph Marino withdraw his support for the local church’s campaign to use the word Allah and that he must apologise within seven days.

The vocal rights groups have demanded that the government shut down the Vatican’s embassy and banish Marino if he does not apologise.

They were reacting to the Archbishop’s comments in an interview with local media that though he recognised that the ongoing court case on the Allah issue was an internal matter, he supported the position taken by the Christian Federation of Malaysia that Allah was a word for god in the Christian religion too.

Bishop Lok said that it was time the government took action against Perkasa and Jati for trying to disrupt diplomatic ties between Malaysia and the Vatican.

“We appreciate that two years ago the Prime Minister had established ties with the Vatican. He has worked hard for that. Does he want to jeopardise the good relationship that he has fostered with them over the years?” he asked.

He urged Najib to do the “right thing and reject extremism”.

“He should put an end to this and not succumb to their demands. The people of Malaysia have had enough of this.”

Referring to the rights groups, he added: “They have been saying all sorts of things against the Christians, in particular. This is no different.

“But the Government is not seen to be taking any action against these people who have been causing religious tension in the country.”

He added that the Prime Minister must ensure that his promise of national reconciliation not just remain words.

The Malaysian Consultative Council of Buddhism, Christianity, Hinduism, Sikhism and Taoism (MCCBCHST) deputy president Jagir Singh said Marino had no reason to retract his statement as he was speaking the truth.

Referring to the calls for a retraction, Mr Singh said: “It is not fair to ask him to do that. It is his right. The Archbishop’s stand is correct.”

Catholic Bishop Paul Tan said that he was shocked at the reaction of the two Malay rights NGOs, noting that the Vatican envoy’s remarks “should not be seen as an interference in Malaysia’s internal affairs any more than the demand at some embassies in Kuala
Lumpur recently that our government reject the goings-on in Egypt and Syria constitutes interference in those nations’ affairs’’.

The head of the Catholic Church in the Malacca-Johor diocese described Perkasa and Jati’s demands as “gimmicky sabre-rattling”.

He told Malaysiakini: “Rash talk is cheap especially on the part of those who do not have the responsibility.

“Former Plantation Industries and Commodities minister Tan Sri Bernard Dompok said Perkasa has gone way too far in their demand.

“To ask an ambassador to leave… that is just unbelievable.

“Groups in this country have also commented on what happens in other countries. I don’t see what’s wrong,” he added.

However, Dompok was certain that the statements by Jati and Perkasa would not affect the relationshi[p between Malaysia and the Vatican.

"I believe the ties between both sovereign countries are stronger than this," he said. – July 13, 2013

****************

This is not a surprise because Church leaders, which include the Roman Catholic Church have been very political. One of the more stinging one is Bishop Paul Tan. He also tried to make the 5 May 2013 polling day as a political controversy. These are some of the clear examples that the Roman Catholic Church has become a political organ instead of a house of worship.

The fact is that Malay NGOs PERKASA, JATI, PPIM, MUAFAKAT, ISMA and others which include individuals in the likes of retired Court of Appeal Judge Dato' Mohd. Noor Abdullah and retired Director General of Education Dato' Wira Abdul Rahman Arshad are standing up for what ever have been provided and principled in the Federal Constitution. Nothing more.

Neither are any of them are anti-Christians now nor ever have been.

Unless proven, Malay NGOs in the likes of PERKASA, JATI, PPIM and MUAFAKAT have never been pre-emptive nor provocative on sensitive issues pertaining their stance on Islam, HRH Rulers and position and interests of the Malays. Their reaction on provocations and/or challenges are often manipulated as the aggressors and the minority they represented then conveniently be pictured as ‘victims’ and/or ‘minority under majority oppression’.

In short, these Malay NGOs are just exercising the demand for “Constitutional obligation to defend the position of Islam”.

Position and roles of HRH Rulers and Islam as the religion of the Federation of Malaysia are underlying fundamentals for the birth of this nation and utmost important provisions in the Federal Constitution. These, along other provisions such as Special Malay Rights and Malay as national language are some the articles provided in the Federation of Malaya Treaty which was inked on 21 January 1948 between HRH Rulers and the British Government. The treaty became the basis when the Federal Constitution was drafted.Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 21 Jan 1948

There was no provision for the allowance of religion other than Islam in that treaty. For a matter of fact, only the Malays were recognised as “Subjects of HRH Rulers”.

At the dawn of the formation of Federation of Malaya, HRH Rulers agreed to compromise based on the conditions as per provided in the Federation of Malaya Treaty on the principle of admission of Non Malays as citizens. Almost 1 million Non Malays, mostly would not have qualified to be citizens were admitted as equals and accorded with rights in the new born nation and member of the Commonwealth.

Hence, the religion of the Non Malays are allowed to be practiced as long as it does not contravene and/or encroached into the interests and position of Islam as the religion of the Federation of Malaya (Now Malaysia). These are the basis of the ‘Social Contract’ which many especially the Non Malays today are trying to deny for its spirit and decisions made.

The rights of the Non Malays as citizens then or now are not carte blanche, where they are free to say or demand anything. Especially on ‘special’ matters such as position and interest of Islam as the religion as the Federation of Malaysia. Overstepping these boundaries would just invite trouble and Malay NGOs such as PERKASA, JATI etc. exist for this purpose.Apostolic Nuncio to Malaysia Archbishop Joseph Salvador Marino

What HE Archbishop Marino did was totally out of line as his role in the capacity of Apostolic Nuncio. It cannot be considered as faux pas because he is seasoned diplomat. He insulted HRH Sultan Selangor’s decree, the fatwa made by National Fatwa Council and disrespect a case where the matter is being the process of appeal in the Malaysian courts system.

What HE Archbishop Marino did was totally out of line as his role in the capacity of Apostolic Nuncio. He insulted HRH Sultan Selangor’s decree, the fatwa made by National Fatwa Council and disrespect a case where the matter is being the process of appeal in the Malaysian courts system.Al Kitab; The Malay bible

Unless, HE Archbishop Marino consciously utter the support aspart of a sinister political agenda. This should also include that the Vatican is indirectly if not very supportive the agenda of protelysation of Malay-Muslims in Malaysia.

It is time for Prime Minister Najib to demonstrate whether he is a man of principle or prefer to pander to popularism, especially to the different groups ungrateful and disobedient minority with the same sinister agenda.

*Footnote: The title means “Virtue of being principled”


SOURCE : http://bigdogdotcom.wordpress.com/

ADMIN - ACTION MUST BE MADE AGAINST  THE MALAYSIAN INSIDER !!

1Masjid/bmt

Saturday, July 13, 2013

Asmaul Husna - Sharifah Khasif (Official Video Original HD)1Malaysa1World
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...