Ads.1

Friday, August 23, 2013

TUN MAHATHIR hebat1Masjid/bmt

ALASAN.......KALIMAH ALLAH WAJIB DIPERTAHANKAN OLEH SETIAP UMAT ISLAM.

Kalimah Allah : 5 Alasan Gereja & Jawapan

Isu tuntutan penggunaan kalimah Allah oleh penganut Kristian di negara ini seharusnya ditangani dengan bijak.
Perbincangan ilmiah dengan memahami maksud tersurat dan tersirat terhadap tuntutan ini harus diselami oleh semua pihak.
Kalimah Allah merupakan kalimah suci yang melambangkan Islam itu sendiri.  Umat Islam semestinya mempertahankan penggunaan kalimah ini agar tidak tersasar daripada maksud sebenar.  Ia adalah kewajipan bagi umat Islam dalam mempertahankan kesucian Islam itu sendiri.
Pendahuluan
  • 31 Disember 2007—Pengarang akhbar Herald-The Catholic Weekly, Paderi Lawrence Andrew menyatkan bahawa pihak Kementerian Dalam Negeri (KDN) telah memperbaharui permit penerbitan akhbar itu tanpa larangan menggunakan kalimah Allah.  Kerajaan menegaskan bahawa larangan itu masih kekal.
  • 3 Januari 2008—Kabinet mengekalkan larangan bagi semua agama kecuali Islam daripada menggunakan kalimah Allah dalam penerbitan akhbar masing-masing.  Sebelum ini Kabinet telah memutuskan keputusan yang sama dalam mesyuarat pada 18 Oktober dan 1 November 2006.
  • 19 Mac 2008—Gereja Katolik telah memohon di Mahkamah Tinggi untuk melakukan semakan kehakiman terhadap larangan penggunaan kalimah Allah.
  • 05 Mei 2008—Mahkamah Tinggi (Bahagian Rayuan dan Kuasa-Kuasa Khas) telah membuat keputusan membenarkan permohonan Gereja Katolik untuk membuat semakan kehakiman larangan tersebut dalam penerbitan mingguan Herald-The Catholic Weekly.
Alasan Gereja Katolik Menggunakan Kalimah Allah
  • Dalam akhbar The Sun (24 Dis. 2007), terdapat laporan bertajuk Church leaders explain use of Allah.  Terdapat 5 alasan utama yang dikemukakan oleh laporan tersebut mengapa Gereja Katolik ingin meneruskan penggunaan kalimah Allah di dalam akhbar terbitan mereka.  Alasan yang dikemukakan ialah:
1) Mendakwa mereka mengikuti Bible.  Bible dalam Bahasa Melayu menggunakan kalimah Allah sebagai terjemahan istilah God dan Tuhan sebagai terjemahan istilah Lord.
2) Mendakwa bahawa mulai awal ke 19, para penganut Katolik di Malaya telah memiliki buku-buku doa dalam Bahasa Melayu dan kalimah Allah telah digunakan sebagai terjemahan istilah God.  Penganut Katolik Malta juga menggunakan kalimah Allah untuk merujuk kepada Tuhan dan begitu juga masyarakat Kristian di Indonesia, Pakistan dan Asia Barat.
3) Mendakwa ayat-ayat suci al-Quran sendiri telah menunjukan bahawa golongan bukan Islam juga telah menggunakan lafaz Allah.
4) Mendakwa bahawa segmen terjemahan dalam Bahasa Malaysia diwujudkan untuk memenuhi keperluan kepelbagaian etnik dan bahasa  yang wujud di Malaysia sebagaimana yang wujud di dalam populasi penganut Katolik di Malaysia.
5) Mendakwa kerajaan tidak mempunyai hak untuk campur tangan dalam urusan dalaman gereja berdasarkan hak yang diberi oleh Perkara 11(3)A Perlembagaan Persekautuan.
Hujah-Hujah menolak Alasan Pihak Gereja Katolik
Alasan Pertama :  Mendakwa mereka mengikuti Bible.  Bible dalam Bahasa Melayu menggunakan kalimah Allah sebagai terjemahan istilah God dan Tuhan sebagai terjemahan istilah Lord.
Hujah-Hujah Menolak:
1)  Kalimah Allah adalah kata nama khas berasal daripada Bahasa Arab.  Ia tidak boleh digunakan dalam bentuk atau makna-makna lain.  Menurut nahu Arab, kalimah ini tidak boleh diumum, dikecil, dilelaki, diperempuan atau diterbitkan nana-nama lain daripadanya.  Kalimah Allah adalah bebas dari segi struktur nahu dan maknanya dari segala korupsi.  Kita tidak boleh memanipulasikannya dengan apa cara sekalipun dalam bahasa asalnya.  Dari segi struktur linguistik, kalimah allah lebih superior daripada apa jua perkataan apa jua bahasa dalam memelihara dan mempertahankan  makna  ke-Esaan   dan  keunikan satu-satunya Tuhan yang layak disembah.  Oleh itu, umat Islam tidak sekali-kali menterjemahkan Allah kepada apa  jua bahasa  melainkan  dikekalkan lafaznya yang asal iaitu Allah.
2) Di peringkat antarabangsa, penggunaan kalimah Allah dari segi istilah adalah amat sinonim dengan agama Islam.  Ia diiktiraf oleh kamus-kamus serta ensiklopedia terkemuka di dunia.  Antaranya:
i. Kamus Oxford—Allah:  Name of God among Muslims.
j. Ensiklopedia Britannica—Allah:  God, the one and only God in the religion of Islam
k. Ensiklopedia Katolik—Let it be noted that although Allah is an Arabic term, it is used by all Moslems, whatever be their language, as the name of God.
3) Dalam konteks Malaysia kalimah Allah tidak diterjemahkan kepada Bahasa Melayu atau bahasa Malaysia malah ia dikekalkan tanpa terjemahan.  Oleh itu kalimah Allah di Malaysia adalah merujuk terus kepada makna yang terkandung di dalam teks al-Quran tanpa mengubahsuaian pada lafaz (terjemahan) mahupun maksud kalimah tersebut.
Definasi Allah menurut Kamus Dewan Edisi Empat:
Allah :  Ar (Asal bahasa Arab) Tuhan (Yg Esa); ~azzawajalla Tuhan yang Maha Baik dan Maha Mulia; ~ subhanahu wa taala Terpujilah Tuhan Yang Maha Tinggi.
Definasi Allah menurut Kamus Pelajar:
Allah:  Tuhan Yang Maha Esa, Yang bersifat dengan 20 sifat Yang Maha Sempurna dan Yang mencipta alam ini.
Oleh itu kalimah Allah tidak boleh dianggap sebagai terjemahan  tuhan  dalam Bahasa   Melayu  atau god dalam Bahasa Inggeris kerana ia adalah lafaz Bahasa Arab yang dikekalkan sebagai mematuhi kitab  suci umat Islam yang telah membudaya dalam masyarakat Islam dan dimaklumi sebaiknya oleh bukan Islam di negara ini.
4) Bible Bahasa Melayu yang didakwa sebagai rujukan kepada penggunaan kalimah Allah juga tidak boleh diterima berdasarkan faktor kredibiliti penterjemahan dan perundangan Malaysia.  Faktor perundangan menegah penggunaan kalimah tertentu yang menjadi hak eksklusif umat Islam untuk digunakan oleh bukan Islam.  Oleh itu, alasan yang mengatakan mereka merujuk kepada Bible Bahasa Melayu adalah tertolak dengan sendirinya kerana kesahihan penterjemahan Bible tersebut boleh dipertikai.
Alasan Kedua :  Mendakwa bahawa mulai awal abad ke-19, para penganut Katolik di Malaya telah memiliki buku-buku doa dalam Bahasa Malayu dan kalimah Allah telah digunakan sebagai terjemahan istilah God.  Penganut Katolik Malta juga menggunakan kalimah Allah untuk merujuk kepada Tuhan dan begitu juga masyarakat Kristian di Indonesia, Pakistan dan Asia Barat.
Hujah-hujah Menolak :
1)  Alasan ini adalah bertitik tolak daripada sejarah kedatangan mubaligh Kristian ke Tanah Melayu dan Nusantara.  Sejarah mencatatkan antara misi utama kedatangan penjajah Barat ke Asia Tenggara adalah untuk mengaut hasil bumi dan menyebarkan agama Kristian ke seluruh rantau ini.  Antara usaha yang giat dilakukan oleh para mubaligh ini ialah menterjemahkan Bible ke dalam Bahasa penduduk tempatan termasuk menjalankan upacara keagamaan dalam Bahasa yang difahami oleh masyarakat setempat.
2) Percubaan untuk membandingkan Malaysia dengan negara-negara lain yang menggunakan kalimah Allah bagi merujuk kepada God juga tertolak.  Ini kerana setiap Bahasa yang digunakan oleh setiap bangsa mempunyai sejarah dan kebudayaan yang berbeza.  Dalam kes ini, latar belakang Bahasa Melayu yang digunakan oleh penduduk Malaysia lahir daripada rahim agama Islam dan kebudayaan Melayu.  Budaya Melayu itu sendiri terhasil daripada agama Islam.  Oleh itu, ia wajib mencerminkan kelaziman Melayu yang berpunca daripada agama Islam.  Ini sudah tentu berbeza dengan latar belakang Bahasa Melayu yang terdapat di Indonesia dan Singapura.
3) Berkenaan penggunaan kalimah Allah oleh penganut Kristian di Asia Barat juga tidak boleh dijadikan hujah.  Bangsa Arab bulan Islam sememangnya telah lama menggunakan kalimah Allah berdasarkan faktor teologi dan kebudayaan yang telah sedia wujud di Asia Barat.  Perkara ini dijelaskan sendiri oleh al-Quran apabila al-Quran datang untuk menjernih dan menyucikan semula penyalahgunaan maksud kalimah Allah yang diguna pakai oleh golongan Jahiliyyah dan ahli kitab yang terdiri daripada Yahudi dan Nasrani.
4)  Dalam konteks etimologi dan semantik pula, alasan Gereja Katolik untuk merujuk kepada masyarakat Kristian Arab adalah tersasar jauh.  Mereka tidak boleh membandingkan apa yang berlaku kepada Kristian Arab dengan Kristian di Malaysia.  Apa yang berlaku di negara-negara Arab ialah pihak Kristian Arab menterjemahkan Bible daripada Bahasa Suryani (Syria/ Syam) atau Aramik dan Bahasa Ibrani (Hebrew) kepada Bahasa Arab.  Perlu diketahui Bahasa Arab, Aramik dan Ibrani berada dalam rumpun bahasa yang sama iaitu rumpun Semitik.  Oleh itu, Kristian Arab mempunyai hak untuk berhujah bahawa kalimah  Allah berkemungkinan berasal daripada nama asal tuhan mereka dalam Bahasa Aramik atau Ibrani.  Tetapi apa pula rasional pihak Gereja Kristian utnuk menterjemahkan god dalam Bible Bahasa Inggeris  kepada Allah dalam Bible Bahasa Melayu?.  Bukankah kedua-duanya adalah dua rumpun bahasa yang berbeza dari segi etimologi dan semantik bahkan suasana yang membudayai penggunaan Bahasa-Bahasa itu?.
Alasan Ketiga : Mendakwa ayat-ayat al-Quran sendiri telah menunjukkan bahawa golongan bukan Islam juga menggunakan lafaz Allah.
Hujah-hujah Menolak:
1) Antara ayat yang sering dirujuk oleh pihak Gereja Katolik ialah surat al-Ankabut ayat 61:
Makdusnya:  Dan sesungguhnya jika engkau (wahai Muhammad) bertanya kepada mereka (yang musyrik) itu:  Siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan yang memudahkan matahari dan bulan (untuk makhluk-makhlukNya)?.  Sudah tentu mereka akan menjawab:  Allah.  Maka bagaimana mereka tergamak dipalingkan (oleh hawa nafsunya daripada mengakui keesaan Allah dan mematuhi perintahnya)?.
2) Begitu juga surah al-Maidah ayat 73:
Maksudnya:  Demi sesungguhnya telah kafirlah orang yang berkata:  Bahawasanya Allah ialah salah satu daripada tiga tuhan.  Padahal tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Tuhan yang Maha Esa.  Dan jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, sudah tentu orang-orang yang kafir dari mereka akan dikenakan azab seksa yang tidak terperi sakitnya.
Kedua-dua  ayat tadi sebenarnya tidak boleh menjadi hujah bagi golongan bukan Islam untuk menggunakan kalimah Allah.  Ia berdasarkan alasan-alasan berikut:
i) Dalam surah al-Ankabut ayat 61, al-Quran hanya merakamkan  sejauh  mana  kefahaman masyarakat Arab Jahiliyah menggunakan kalimah Allah.  Ia    bukan     untuk    mengiya    atau membenarkan penggunaan tersebut.  Sebaliknya ia mahu menjelaskan bagaimana kalimah Allah sudah   dikenal   pasti   oleh  masyarakat Arab sebelum Islam.  Daripada informasi ayat-ayat seperti   ini, al-Quran  menjelaskan orang Arab Jahiliyyah hanya mengenal Allah sebagai:
1. pencipta langit dan bumi;
2. yang memudahkan peredaran matahari dan bulan;
3. yang menurunkan air dari langit; dan
4. tempat menggantungkan harapan
Konsep  ini jelas bertentangan dengan konsep Allah
ii)   Manakala  surah  al-Maidah ayat 73 pula tidak boleh   menjadi   alasan  kepada pihak Kristian menggunakan kalimah Allah.  Ini kerana Allah SWT sendiri  menafikan  golongan   yang  mengatakan ZatNya itu satu oknum daripada tiga oknum (triniti).  Malah mereka dianggap kafir.  Ini bermakna sebutan Allah yang keluar dari lidah golongan Kristian itu adalah sia-sia dan tiada nilai di sisi Allah kerana ia tidak merujuk kepada kalimah Allah yang sebenar.  Sebagaimana maklum, kalimah Allah merujuk kepada  zat  (esensi)  yang  dinamakan.  Sebagai perumpamaan  mudah, perkataan  kereta  adalah merujuk kepada kenderaan bermotor.  Oleh itu. tiada makna bagi orang yang menggunakan perkataan kereta untuk merujuk kepada alat menjahit pakaian.  Sekiranya ia masih menggunakan kereta tetapi merujuk kepada alat yang salah, ini bermakna penggunaan perkataan itu adalah sia-sia dan tidak bermakna.
3) Menjadikan al-Quran sebagai rujukan untuk menyokong alasan golongan bukan Islam menggunakan kalimah Allah, bukanlah satu alasan bagi Gereja Katolik tetapi hujah bagi umat Islam.  Ia melambangkan kegagalan Katolik untuk berhujah berasaskan teks asal kitab agama mereka.  Bagi umat Islam, ini menjadi bukti bahawa al-Quran merupakan kitab suci yang  memiliki fakta-fakta yang utuh dan konsisten.  Ia juga menjadi bukti bahawa Gereja Katolik menggunakan al-Quran sebagai sumber paling dipercayai untuk mengakui Allah sebagai nama tuhan berbanding hujah berdasarkan perbahasan sejarah dan ilmu Bahasa.  Oleh yang demikian, fakta-fakta mengenai Allah seperti mana yang dibentangkan oleh al-Quran juga hendaklah diterima.
Atau adakah Gereja Katolik ingin mengatakan bahawa lafaz Allah di dalam al-Quran itu merujuk kepada lafaz Elohim dalam kitab asal mereka Berbahasa Ibrani?.  Jika kalimah Allah dan Elohim itu merujuk kepada hakikat yang sama, mengapa pula konsepnya berbeza?.  Al-Quran mengatakan Allah itu Masa Esa dan tidak mempunyai anak sebaliknya Gereja Katolik berpegang kepada konsep triniti.  Ini sekali gus memberi makna konsep Allah di dalam Islam adalah amat konsisten sehingga umat Islam tidak perlu menterjemahkan kepada mana-mana  Bahasa dunia.
Ia berbeza dengn konsep ketuhanan agama Kristian yang tidak memiliki sumber yang jelas dan konsisten sehingga memerlukan penterjemahan dan pinjaman daripada bahasa lain
Alasan keempat: Mendakwa bahawa terjemahan dalam Bahasa Malaysia diwujudkan untuk memenuhi keperluan pelbagai   etnik    dan   Bahasa   yang   ada   di Malaysia sebagaimana yang wujud di dalam populasi penganut Katolik di Malaysia.
Hujah-hujah menolak:
1) Alasan  penterjemahan kepada  Bahasa  Malaysia sebagai lambang kepelbagaian yang wujud dalam populasi masyarakat Kristian Katolik juga tidak boleh diterima.  Perlu diketahui Bahasa Bahasa Malaysia berasal   daripada  Bahasa Melayu.  Perkara 152 Perlembagaan   Persekutuan  menyebut   Bahasa Melayu adalah Bahasa kebangsaan dan Bahasa rasmi   Malaysia.  Perlu   diingat   bahawa   ketika perlembagaan digubal, istilah Malaysia belum wujud.  Oleh   itu, apabila kita  merujuk   kepada   Bahasa Malaysia ia sudah tentu merujuk kepada Bahasa Melayu yang sekali  gus  merujuk  kepada masyarakat   Melayu Islam.  Justeru peristilahan-peristilahan khusus yang telah menjadi syiar dan perlembagaan kepada masyarakat Melayu Islam sudah tentu tidak sekali-kali boleh diubah konsepnya untuk diterap kepada satu budaya dan agama yang lain.
2) Memaksakan penggunaan kalimah Allah dengan kalangan Kristian Katolik yang bertutur dalam Bahasa Melayu di negara ini juga, secara logiknya sudah pasti memberi kesan negatif terhadap konsep ketuhanan dalam agama Kristian.  Telah dimaklumi bahawa   kalimah   Allah   itu   adalah   kalimah  yang didominasi oleh umat Melayu Islam secara politik dan kebudayaan yang terdiri daripada 60% penduduk Malaysia berbanding hanya 9.1% penganut Kristian pelbagai mazhab.
Bukanlah dengan penggunaan peristilahan yang sama bakal menimbulkan kecelaruan dalam kalangan penganut Kristian Berbahasa Melayu sendiri?.  Justeru, penterjemahan yang lebih tepat seperti Tuhan sepatutnya digunakan oleh Gereja Katolik bagi  menjamin kepercayaan agama Kristian sentiasa terpelihara selain mengelakkan kekeliruan.
Alasan Kelima: Mendakwa kerajaan tidak mempunyai hak untuk campur tangan dalam urusan dalaman gereja berdasarkan hak yang diberi oleh Perkara 11(3a) Perlembagaan Persekutuan.
Hujah-hujah menolak:
1) Alasan ini adalah tidak benar sama sekali.  Sebaliknya kerajaan telah diberi hak oleh Perlembagaan Persekutuan dalam Perkara 11(4) untuk mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa iktikad atau kpercayaan agama antara orang-orang yang menganuti agama Islam.  Di bawah peruntukan ini kerajaan (sama ada kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri) telah menggubal undang-undang mengawal dan menyekat pengembangan agama-agama bukan Islam terhadap umat Islam.  Sebagai contoh Enakman Kawalan dan Sekatan Pengembangan Agama Bukan Islam Negeri Terengganu 1980, Seksyen 9 menyebut;  (Melarang seseorang bukan Islam daripada menggunakan perkataan-perkataan tertentu baik dalam tulisan, ucapan atau kenyataan untukmenggambarkan antaranya kepercayaan   atau   konsep   mana-mana agama bukan Islam.
Perkataan-perkataan itu termasuklah Allah, Injil, Ilahi, Rasul, Nabi, Wahyu, Iman, Imam, Syariah, Ulama, Dakwah, Ibadah dan lain-lain.  Peruntukan ini jelas menunjukkan bahawa menggunakan kalimah Allah sebagai terjemahan kepada perkataan god di dalam Bible adalah menyalahi undang-undang yang sedang berkuat kuasa di negara ini.  Oleh itu, ia tidak boleh disifatkan sebagai urusan  dalaman gereja.
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke 82 yang bersidang pada  5  hingga  7  Mei  2008   memutuskan   bahawa penggunaan kalimah Allah adalah khusus buat agama dan umat Islam sahaja.
Pandangan Tokoh Ulama Luar Negara
Pandangan wakil Al-Azhar (Timbalan Syeikh Al-Azhar) dan Ketua  Lujnah  Dialog   Antara   Agama Al-Azhar, Fadhilat Al-Syeikh Abdul Fattah Allam, beliau berpendapat bahawa tindakan Kerajaan Malaysia menegah penggunaan kalimah Allah dalam kalangan bukan Islam adalah tepat.  Ini kerana kalimah Allah tidak boleh disama ertikan dengan kalimah Rabb  yang  membawa    makna    Yang   Mewujudkan.  Sebagaimana maklum penganut bukan Islam menamakan sebarang Tuha Yang mereka sembah seperti batu, haiwan, matahari dan lain-lain sebagai Allah.  Hal ini sudah tentu amat   tidak  wajar  sama  sekali  dan menyalahi maksud kalimah Allah itu sendiri sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran dan Al-Hadis.
Pandangan Penasihat Undang-Undang Kementerian Kehakiman Arab Saudi, Syeikh Abdul Muhsin Al-Abikan
Beliau berpendapat bahawa pendekatan Kerajaan Malaysia ini adalah bertujuan untuk mengelakkan daripada penyalahgunaan nama Allah melainkan hanya kepada  Yang Maha Pencipta (tuhan yang sebenar).  Ini kerana terdapat agama-agama lain yang juga menggunakan kalimah Allah bagi agama mereka sedangkan mereka adalah penyembah berhala, oleh itu nama Allah tidak sepatutnya digunakan bagi menggambarkan tuhan-tuhan yang selainNya.
Tokoh Pergerakan Perlembagaan Islam (Islamic Sonstitutional  Movement)  Kuwait,  Syeikh  Abdul   Hamid Al-Ballali
Beliau menyokong penuh keputusan Kerajaan Malaysia untuk tidak membenarkan penganut bulan Islam menggunakan kalimah Allah sebagai panggilan bagi tuhan mereka.  Beliau beralasan bahawa keputusan tersebut amat signifikan bagi memelihara maksud istilah sebenar bagi kalimah Allah.  Umat yang gagal memelihara istilah-istilah agamanya adalah umat yang leka.  Sedangkan Allah SWT telah mengangkat umat ini sebaik-baik umat.
Menurutnya lagi umat Islam perlu sedar banyak istilah-istilah yang berasal daripada  Islam pada hari ini telah cuba dieksploitasi, disalah guna atau dipesongkan maknanya oleh pihak tertentu.  Ia seperti istilah syahid yang juga diguna pakai bagi penganut bukan Islam.  Istilah riba yang ditukarkan kepada faedah bank.  Istilah khamar yang ditukarkan kepada minuman rohani.  Istilah liwat yang ditukarkan kepada istilah hubungan sesama jenis.  Persoalannya adakah umat Islam sedar tentang fenomena ini sebagaimana kesedaran yang dipamerkan oleh Kerajaan Malaysia?.
Keputusan Kerajaan
Keputusan mesyuarat Kabinet bertarikh 16 Mei 1986 juga telah memutuskan bahawa perkataan Allah adalah termasuk antara kalimah-kalimah yang dilarang penggunaannya oleh  mereka  yang  bukan   beragama   Islam.  Malah penggunaan  kalimah  allah, Baitullah, Solat dan Kaabah telah   pun  diwartakan  hanya   eksklusif buat umat Islam sahaja di bawah  Warta P.U(A) 15/82 dan pekeliling KKDN.  S.59//3/6/A bertarikh 5 Disember 1986.  Manakala Jemaah Menteri   yang   bermesyuarat   pada   3  Januari   2008, memutuskan untuk mengekalkan larangan tersebut yang pernah diputuskan pada 18 Oktober dan I November 2006.
Kesimpulan
Berdasarkan  hujah-hujah  yang telah  dinyatakan,  tiada sebab untuk Kerajaan membenarkan penggunaan kalimah Allah kepada pihak Kristian.  Malah keputusan Kerajaan adalah selari dengan Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan yang menobatkan Islam sebagai agama bagi Persekutuan.  Umat beragama di Malaysia telah sedia maklum bahawa sebarang  isu  yang  berkaitan  dengan  Islam sama ada secara langsung atau tidak seharusnya menghormati kedudukan istimewa agama Islam dan umat Melayu Islan di negara ini –  jasa.gov.my 


1Masjid/bmt

Monday, August 19, 2013

20120209-DR ASRI-SYIAH PENYELEWENG UMAT..SYIAH MAZHAB @ AGAMAanaknilai

Wednesday, August 14, 2013

Sheikh Ahmed Deedat vs Sjoberg - Is Jesus God? [Debate]1Masjid/bmt

[MUST Watch Debate] Ahmed Deedat VS Pastor Stanley Sjoberg: Is Bible God...1Masjid/bmt

Tuesday, August 13, 2013

Kristian Bertanya : Kenapa WANITA Islam Bertudung ? - Sheikh Ahmad Deeda...1Masjid/bmt

TRAVEL BLOG MALAYSIA THAILAND: Jeratmu Adalah Wanita

TRAVEL BLOG MALAYSIA THAILAND: Jeratmu Adalah Wanita: Ibnu Abid-Dunya,Ath- Thabrani dan Ibnu Marduwaih mentakhrij dari Abu Umamah, dia berkata, “Rasullulah s.a.w. bersabda:”Sesungguh nya ...

1Masjid/bmt

[MUST Watch Debate] Ahmed Deedat VS Pastor Stanley Sjoberg: Is Bible God...BLOG ABG

Wednesday, July 31, 2013

Inside Story - Religious violence in MalaysiaKERIS MELAYU@blogger

Monday, July 15, 2013

GERAKAN ANTI PKR: SURAT TERBUKA UNTUK RAJA-RAJA MELAYU, PEMIMPIN MEL...

GERAKAN ANTI PKR: SURAT TERBUKA UNTUK RAJA-RAJA MELAYU, PEMIMPIN MEL...: maafkan saya jika artikel ini agak keras. bukan berniat untuk berkurang ajar dengan kesemua sultan. serius, saya hanya menyampaikan...

1Masjid/bmt

MESTI TENGOK !!! APA SUDAH JADI APABILA DIPLOMAT LUAR MENYENTUH KALIMAH ALLAH BOLEH DIGUNAKAN OLEH ORANG KAFIR !!

Front Page Utusan Malaysia Saturday 13 July 2013
After the interview with The Malaysian Insider which was published on 11 July 2013 and Apostolic Nuncio Archbishop Joseph Salvador Marino stated his support for Christian Federation of Malaysia’s quest to use ‘Allah’ in place of God, Malay NGOs reacted called for an apology or risk be expelled.

Tutup Kedutaan Vatican City
Oleh SAIFULIZAM MOHAMAD
pengarang@utusan.com.my
Nasharudin Mat Isa pada sidang akhbar bagi membantah kenyataan Duta Vatican City yang menyokong penggunaan kalimah Allah oleh penganut Kristian di Malaysia di Kuala Lumpur, semalam. – MINGGUAN/MOHD. NAJIB MOHD. NOR

KUALA LUMPUR 13 Julai – Gabungan pertubuhan bukan kerajaan (NGO) Islam-Melayu yang sebelum ini mahu Duta Vatican City ke Malaysia, Biskop Joseph Marino diusir, hari ini mendesak kerajaan menutup pejabat kedutaannya di sini.

Tindakan tegas itu wajar kerana Marino melanggar had sebagai seorang duta sebagaimana peruntukan Konvensyen Vienna mengenai Hubungan Diplomatik 1961 kerana mencampuri urusan dalaman Malaysia dengan menyokong penggunaan kalimah Allah bagi penganut Kristian di negara ini.

Jurucakap gabungan NGO Islam-Melayu, Nasharudin Mat Isa berkata, Marino dengan sengaja serta berniat jahat membuat kenyataan yang boleh mengeruhkan hubungan Islam-Kristian di Malaysia sekali gus perlu memohon maaf kepada seluruh umat Islam di Malaysia.

“Kenyataannya yang bercanggah dengan pendirian rasmi kerajaan Malaysia merupakan perbuatan yang disengajakan, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan.

“Kita menuntut Menteri Luar, Datuk Seri Anifah Aman memanggil Marino dan diberikan kata dua,” katanya dalam sidang akhbar di sini hari ini.

Semalam, NGO Islam-Melayu mendesak kerajaan mengusir Marino kerana menyokong penggunaan kalimah Allah bagi penganut Kristian di negara ini.

Gabungan tersebut mewakili beberapa NGO Melayu dan Islam antaranya Yayasan Nassar, Pertubuhan Jalur Tiga (Jati), Pertubuhan Muafakat Sejahtera Masyarakat Malaysia (Muafakat), Ikatan Muslimin Malaysia (Isma).

Turut berada dalam gabungan itu adalah Gabungan Pertubuhan-Pertubuhan Pembela Islam (Pembela), Kelab Wartawan Muda Malaysia (KWMM), Persatuan Pengguna Islam Malaysia (PPIM), Pertubuhan Permuafakatan Majlis Ayahanda Malaysia dan Suara Anak Muda 1Malaysia.

Marino dalam wawancara pertamanya dengan sebuah portal berita di negara ini kelmarin menyokong pendirian gereja Katholik di Malaysia berhubung isu penggunaan kalimah Allah oleh penganut Kristian di negara ini.

Dalam perkembangan berkaitan, Nasharudin yang juga Pengerusi Yayasan Nassar percaya Marino seorang yang arif tentang Malaysia sesuai dengan pelantikannya sebagai Duta Vatican City ke negara ini.

“Saya juga percaya Marino amat mengetahui apa yang patut dan apa yang tidak boleh diperkatakan mengenai Malaysia dan sebagai tetamu negara berstatus duta, salah satu elemen terpenting, beliau sama sekali tidak dibenarkan mencampuri hal dalaman negara.

“Marino juga perlu menarik balik kenyataan tersebut dalam tempoh tujuh hari bermula semalam,” katanya.

Sementara itu, Timbalan Presiden Jati, Datuk Aidit Ghazali berkata, tindak-tanduk duta berkenaan boleh memberi ancaman serius kepada negara jika tidak dibendung kerajaan.

Beliau berkata, perkara itu berikutan kalimah Allah merupakan hak eksklusif dan isu paling sensitif bagi umat Islam di negara ini.

“Penekanan juga perlu dibuat bahawa isu ini bukan isu NGO semata-mata tetapi merupakan isu yang perlu dihadapi bersama setiap umat Islam di negara ini,” katanya.

Presiden Muafakat, Ismail Mina Ahmad pula berkata, Marino bukan seorang yang bijak selepas bertindak menyentuh urusan dalaman negara apatah lagi isu berkenaan masih di peringkat mahkamah.

“Kita faham kehadirannya ke sini akan memantapkan lagi persefahaman antara Islam dan Kristian, tetapi apa yang berlaku adalah sebaliknya.

“Saya teringat firman Allah di dalam surah al-Baqarah ayat 120 yang bermaksud ‘Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani selama-lamanya tidak akan reda kepada kamu sehinggalah kamu mengikut agama mereka’,” katanya.

Artikel Penuh: http://www.utusan.com.my/utusan/Dalam_Negeri/20130714/dn_04/Tutup-Kedutaan-Vatican-City#ixzz2YwwNDN2t
© Utusan Melayu (M) BhdBishop calls for Najib to take stand against Perkasa, Jati

************


Even Minister in Prime Minister’s Department and in-charge of Islamic Affairs Maj. Gen. (Rtd) Dato’ Paduka Jamil Khir Baharom remarked that Apostolic Nuncio Archbishop Marino was out of line and should have observed the borders of sensitivity in this country:

Jamil Khir says Vatican envoy’s remarks can cause disunity

JULY 13, 2013

Vatican City Ambassador to Malaysia Archbishop Joseph Marino should not have issued the statement on the use of the word ‘Allah’ as it has created anxiety among the public and can threaten unity among Malaysians, Minister in the Prime Minister’s Department Datuk Seri Jamil Khir Baharom said.

He said such a statement should not be made by any quarters to respect the sensitivity of Muslims in the country.

“The religious tolerance in this country should be taken into account by all quarters when issuing statements that could be interpreted as disrupting racial harmony in Malaysia,” he said in a statement today.


He said the National Fatwa Council had issued a ruling that the word “Allah” was specially for use by Muslims in the country and should not be abused by any quarters.

“I advise all quarters to not make a polemic of the issue on the word Allah until a decision is made by the court,” he added.

A coalition of Malay Muslims non-governmental organisations had yesterday called on the government to “chase away” the ambassador for issuing the statement. – Bernama, July 13, 2013

*************

It is a serious matter because HE Archbishop Marino’s statement should be seen as insulting HRH Rulers, who are absolute head of Islam and already made decree that “Non Muslims are barred from using the ‘Allah’ in place of God and the word is sacred and exclusive to Muslims only”. This decree is based on the fatwa by the National Fatwa Council.

Even PAS Ulamaks agreed that HE Archbishop Marino “Has no business to speak on matters which may affect the sensitivity of Muslims”.

Instead, Malaysian Church leaders demonstrated that they failed to be Malaysians and adhere to the Federal Constitution and State Constitution where position of Islam as the religion of the Federation of Malaysia and position and role HRH Rulers are clearly provided.

They continue to show their insensitivity and arrogance if not disobedience as citizens by calling that HE Archbishop Marino should not apologise but instead Prime Minister Dato’ Sri Mohd. Najib Tun Razak to take a stand against Malay NGOs like PERKASA and JATI.

The Malaysian Insider story:

Bishop calls for Najib to take stand against Perkasa, Jati


BY ELIZABETH ZACHARIAH


JULY 13, 2013Najib, seen here at a Christmas party last year, must stand up to the extreme comments from groups like Perkasa and Jati, say local Christian leaders. The Malaysian Insider pic,
July 13, 2013. Christians have had enough of the bashing from the likes of Perkasa and other Malay rights groups. They expect Prime Minister Datuk Seri Najib Razak to intervene and “do the right thing” by rejecting such extremism.

This was the stand of the president of the Council of Churches Malaysia, Bishop Philip Lok. He was speaking to The Malaysian Insider in the wake of the demands by Perkasa and Jati that the Vatican’s envoy Archbishop Joseph Marino withdraw his support for the local church’s campaign to use the word Allah and that he must apologise within seven days.

The vocal rights groups have demanded that the government shut down the Vatican’s embassy and banish Marino if he does not apologise.

They were reacting to the Archbishop’s comments in an interview with local media that though he recognised that the ongoing court case on the Allah issue was an internal matter, he supported the position taken by the Christian Federation of Malaysia that Allah was a word for god in the Christian religion too.

Bishop Lok said that it was time the government took action against Perkasa and Jati for trying to disrupt diplomatic ties between Malaysia and the Vatican.

“We appreciate that two years ago the Prime Minister had established ties with the Vatican. He has worked hard for that. Does he want to jeopardise the good relationship that he has fostered with them over the years?” he asked.

He urged Najib to do the “right thing and reject extremism”.

“He should put an end to this and not succumb to their demands. The people of Malaysia have had enough of this.”

Referring to the rights groups, he added: “They have been saying all sorts of things against the Christians, in particular. This is no different.

“But the Government is not seen to be taking any action against these people who have been causing religious tension in the country.”

He added that the Prime Minister must ensure that his promise of national reconciliation not just remain words.

The Malaysian Consultative Council of Buddhism, Christianity, Hinduism, Sikhism and Taoism (MCCBCHST) deputy president Jagir Singh said Marino had no reason to retract his statement as he was speaking the truth.

Referring to the calls for a retraction, Mr Singh said: “It is not fair to ask him to do that. It is his right. The Archbishop’s stand is correct.”

Catholic Bishop Paul Tan said that he was shocked at the reaction of the two Malay rights NGOs, noting that the Vatican envoy’s remarks “should not be seen as an interference in Malaysia’s internal affairs any more than the demand at some embassies in Kuala
Lumpur recently that our government reject the goings-on in Egypt and Syria constitutes interference in those nations’ affairs’’.

The head of the Catholic Church in the Malacca-Johor diocese described Perkasa and Jati’s demands as “gimmicky sabre-rattling”.

He told Malaysiakini: “Rash talk is cheap especially on the part of those who do not have the responsibility.

“Former Plantation Industries and Commodities minister Tan Sri Bernard Dompok said Perkasa has gone way too far in their demand.

“To ask an ambassador to leave… that is just unbelievable.

“Groups in this country have also commented on what happens in other countries. I don’t see what’s wrong,” he added.

However, Dompok was certain that the statements by Jati and Perkasa would not affect the relationshi[p between Malaysia and the Vatican.

"I believe the ties between both sovereign countries are stronger than this," he said. – July 13, 2013

****************

This is not a surprise because Church leaders, which include the Roman Catholic Church have been very political. One of the more stinging one is Bishop Paul Tan. He also tried to make the 5 May 2013 polling day as a political controversy. These are some of the clear examples that the Roman Catholic Church has become a political organ instead of a house of worship.

The fact is that Malay NGOs PERKASA, JATI, PPIM, MUAFAKAT, ISMA and others which include individuals in the likes of retired Court of Appeal Judge Dato' Mohd. Noor Abdullah and retired Director General of Education Dato' Wira Abdul Rahman Arshad are standing up for what ever have been provided and principled in the Federal Constitution. Nothing more.

Neither are any of them are anti-Christians now nor ever have been.

Unless proven, Malay NGOs in the likes of PERKASA, JATI, PPIM and MUAFAKAT have never been pre-emptive nor provocative on sensitive issues pertaining their stance on Islam, HRH Rulers and position and interests of the Malays. Their reaction on provocations and/or challenges are often manipulated as the aggressors and the minority they represented then conveniently be pictured as ‘victims’ and/or ‘minority under majority oppression’.

In short, these Malay NGOs are just exercising the demand for “Constitutional obligation to defend the position of Islam”.

Position and roles of HRH Rulers and Islam as the religion of the Federation of Malaysia are underlying fundamentals for the birth of this nation and utmost important provisions in the Federal Constitution. These, along other provisions such as Special Malay Rights and Malay as national language are some the articles provided in the Federation of Malaya Treaty which was inked on 21 January 1948 between HRH Rulers and the British Government. The treaty became the basis when the Federal Constitution was drafted.Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 21 Jan 1948

There was no provision for the allowance of religion other than Islam in that treaty. For a matter of fact, only the Malays were recognised as “Subjects of HRH Rulers”.

At the dawn of the formation of Federation of Malaya, HRH Rulers agreed to compromise based on the conditions as per provided in the Federation of Malaya Treaty on the principle of admission of Non Malays as citizens. Almost 1 million Non Malays, mostly would not have qualified to be citizens were admitted as equals and accorded with rights in the new born nation and member of the Commonwealth.

Hence, the religion of the Non Malays are allowed to be practiced as long as it does not contravene and/or encroached into the interests and position of Islam as the religion of the Federation of Malaya (Now Malaysia). These are the basis of the ‘Social Contract’ which many especially the Non Malays today are trying to deny for its spirit and decisions made.

The rights of the Non Malays as citizens then or now are not carte blanche, where they are free to say or demand anything. Especially on ‘special’ matters such as position and interest of Islam as the religion as the Federation of Malaysia. Overstepping these boundaries would just invite trouble and Malay NGOs such as PERKASA, JATI etc. exist for this purpose.Apostolic Nuncio to Malaysia Archbishop Joseph Salvador Marino

What HE Archbishop Marino did was totally out of line as his role in the capacity of Apostolic Nuncio. It cannot be considered as faux pas because he is seasoned diplomat. He insulted HRH Sultan Selangor’s decree, the fatwa made by National Fatwa Council and disrespect a case where the matter is being the process of appeal in the Malaysian courts system.

What HE Archbishop Marino did was totally out of line as his role in the capacity of Apostolic Nuncio. He insulted HRH Sultan Selangor’s decree, the fatwa made by National Fatwa Council and disrespect a case where the matter is being the process of appeal in the Malaysian courts system.Al Kitab; The Malay bible

Unless, HE Archbishop Marino consciously utter the support aspart of a sinister political agenda. This should also include that the Vatican is indirectly if not very supportive the agenda of protelysation of Malay-Muslims in Malaysia.

It is time for Prime Minister Najib to demonstrate whether he is a man of principle or prefer to pander to popularism, especially to the different groups ungrateful and disobedient minority with the same sinister agenda.

*Footnote: The title means “Virtue of being principled”


SOURCE : http://bigdogdotcom.wordpress.com/

ADMIN - ACTION MUST BE MADE AGAINST  THE MALAYSIAN INSIDER !!

1Masjid/bmt

Saturday, July 13, 2013

Asmaul Husna - Sharifah Khasif (Official Video Original HD)1Malaysa1World

Monday, July 1, 2013

KDN DIMINTA AMBIL TINDAKAN , GUGURKAN KERAKYATAN !!! ......Anak sapaalah tu................

ADLIN ABDUL JALIL: PENGHINA JAHANAM INI PATUT DIGUGURKAN KERAKYATANNYA... TUNGGU APA LAGI?Maklumat menyatakan, betina ini berada di Sweden dan menjadi penyebar agama Kristian setelah murtad. Beberapa versi lain pula menyatakan, Adlin Abdul Jalil yang gambar dan salinan kad pengenalannya tertera di media Internet, adalah mangsa penyamaran.

Namun, daripada siasatan yang dibuat, betina ini memang telah keluar dari agama Islam dan tidak berani tinggal di Malaysia. Betina bernama Adlin Abdul Jalil ini berada di Sweden dan masih memegang kerakyatan Malaysia. Kertas siasatan terhadapnya dikatakan telah lengkap dan hanya menunggu dia menjejakkan kaki ke Malaysia untuk ditangkap dan dibicarakan serta dihukum.

Namun, orang seperti ini rasa-rasanya tidak akan berani pulang ke Malaysia lagi. Merekaberani dalam Facebook dan media sahaja. Apatah lagi mereka sedar, dengan prinsip yang diamalkan oleh Malaysia, terutama sekali yang membabitkan penyebaran maklumat menerusi Internet, mereka lebih bebas dan lebih selamat berbuat begitu berbanding pulang, menunjukkan diri dan berlagak hebat.

Hishamuddin Rais sendiri menyatakan, dia tidak seharusnya balik ke Malaysia seandainya dia tahu iklim Internet di Malaysia akan jadi seperti sekarang. Sangkanya ketika di London dahulu, Malaysia adalah sebuah negara mundur yang kebanyakan rakyatnya masih menyembah pokok getah dan terpaksa membawa dulang untuk mengayak bijih timah.


Hanya apabila dia pulang dan melihat perubahan sebenar Malaysia, membuatkan dia tertipu. Malang buat Hishamuddin Rais, dia hanya mampu masuk tetapi tidak boleh keluar lagi.

Itu sebablah dia melalak-lalak mencari fasal agar membolehkan dia ke luar negara dan tidak lagi balik-balik ke negara ini.

Kalau sudah ada kes, timbul pula tanda tanya mengapa Kementerian Dalam Negeri terlalu baik dan melayani manusia seperti ini dengan layanan untuk manusia? Puak-puak yang tidak tahu bersyukur seperti manusia ini, seharusnya dilucutkan kewarganegaraannya. Biarlah dia jadi manusia yang tidak berwarganegara. Apatah lagi, kewarganegaraannya tidak pun menyumbang kebaikan kepada sesiapa pun, hatta kepada kaum seagama dengannya sendiri.

Provokasi yang dilakukannya itu hanya mengundang bala bencana yang lebih besar bagi masyarakat yang seagama dengannya dengan masyarakat yang dikecam agama anutan mereka oleh makhluk ini. Kemudaratan yang dilakukannya, jauh lebih besar berbanding kebaikan.

Apatah lagi, ini bukanlah cerita-cerita remeh yang cuba didiamkan dan disapu ke bawah karpet!!!

SUMBER :  http://theflyingkick.blogspot.com/2013/07/adlin-abdul-jalil-penghina-jahanam-ini.html

1Masjid/bmt

Sunday, June 16, 2013

Saturday, June 1, 2013

Friday, May 24, 2013

World's Most Best Military Forces - Malaysian Armed Forces (MAF) - Angka...Suara Nusantara Suara Hati Anda

Monday, May 13, 2013

1 MALAYSIA: Kaji semula kelemahan Umno-BN, kata Mahathir

1 MALAYSIA: Kaji semula kelemahan Umno-BN, kata Mahathir: KUALA LUMPUR: Umno-Barisan Nasional (BN) perlu komited mengkaji semula aspek yang menjadi punca yang melemahkan parti itu, tegas mantan P...

1Malaysa1World

Sunday, May 5, 2013

Kedah Ke KL: KHAS UNTUK PENGUNDI!! Warkah Terakhir Yang Perlu D...

Kedah Ke KL: KHAS UNTUK PENGUNDI!! Warkah Terakhir Yang Perlu D...: Salam Semua, hari ni Mc agak terlewat untuk keluarkan surat DS Najib Razak, Perdana Menteri yang kita kasihi. Sebelum mengundi tu, elok ba...

Malay Archipelago 1511

Saturday, April 13, 2013

TERIMA KASIH MALAYSIA (W/LYRICS) [HD]

BintangWalk2

Thursday, April 4, 2013

ANAKNILAI BLOGGERS GROUP (ABG): TERKINI #PRU13 : SELANGOR NEGERI PEMBANGKANG PER...

ANAKNILAI BLOGGERS GROUP (ABG): TERKINI #PRU13 : SELANGOR NEGERI PEMBANGKANG PER...: Di sebalik ding-dong Khalid, Selangor negeri pembangkang pertama bubar DUN Selangor menjadi negeri pertama pakatan pemba...

1hwe

ANAKNILAI BLOGGERS GROUP (ABG): UCAPAN YAB PERDANA MENTERI DATO' SERI MOHD NAJIB T...

ANAKNILAI BLOGGERS GROUP (ABG): UCAPAN YAB PERDANA MENTERI DATO' SERI MOHD NAJIB T...: UCAPAN YAB DATO’ SRI MOHD NAJIB BIN TUN ABD RAZAK PERDANA MENTERI MALAYSIA SEMPENA PEMBUBARAN PARLIMEN KE-13 PADA 03HB APRIL 2013  --...
http://www.bernama.com/bernama/v7/bm/pdf/bubar_parlimen_2013.pdf
Kata Dikota Janji Ditepati

Friday, March 29, 2013

Tun Mahathir Dalam Sejarah

Kata Dikota Janji Ditepati

Lahad Datu sultanate sulu in sabah- Nur Misuari said 'We had to fight fo...

1technocrate

Thursday, March 28, 2013

BARISAN NASIONAL (BN): ESSZONE - ZON KESELAMATAN SABAH TIMUR DILANCARKAN...

BARISAN NASIONAL (BN): ESSZONE - ZON KESELAMATAN SABAH TIMUR DILANCARKAN...: EKSKLUSIF !!! ESSZONE KUBURKAN AGENDA ANWAR IBRAHIM CETUS KEGANASAN DI SABAH !!! Pewujudan Zon Keselamatan Sabah  Timur (ESSZONE) yang diu...

1Malaysa1World

Tuesday, March 26, 2013

BARISAN NASIONAL (BN): WARTAWAN US DEDAH KOMPLOT ANWAR -ILLUMINATI / ZION...

BARISAN NASIONAL (BN): WARTAWAN US DEDAH KOMPLOT ANWAR -ILLUMINATI / ZION...: PANAS!!!! WARTAWAN ASING DEDAH KOMPLOT ANWAR / AMERIKA. Nile Bowie, wartawan Amerika Syarikat kelahiran NY City, kini bertugas di K...

Maysian History - Synopsis

Thursday, March 21, 2013

Malaysia facing foreign-policy 'blowback'

1technocrate

THE TECHNOCRATE: Tidak akan benarkan tanahair diceroboh barang sein...

THE TECHNOCRATE: Tidak akan benarkan tanahair diceroboh barang sein...: Najib Ikrar Pertahankan Sabah Selama-lamanya Najib Razak Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak sekali lagi menegaskan bahawa negeri...

1Barisan

LAHAD DATU update MILF CHAIRMAN

anaknilai

Wednesday, March 20, 2013

Kata Dikota, Janji Ditepati: KANTOI !!! NUR MISUARI BUKAN LAGI PEMIMPIN MNLF !!...

Kata Dikota, Janji Ditepati: KANTOI !!! NUR MISUARI BUKAN LAGI PEMIMPIN MNLF !!...: INTERNATIONAL BREAKING NEWS!!!!! MISUARI IS NOT MNLF LEADER ANYMORE !!!!! Sebuah laporan media antarabangsa melaporkan bahawa kini misuari t...

Pendekar Melayu 2013

BARISAN NASIONAL (BN): TERKINI !!! 8 SUSPEK RAKYAT FILIPINA DIDAKWA LANC...

BARISAN NASIONAL (BN): TERKINI !!! 8 SUSPEK RAKYAT FILIPINA DIDAKWA LANC...: WEDNESDAY, 20 MARCH 20 UTUSAN MALAYSIA 19/03/2013 Terkini : 8 suspek rakyat Filipina didakwa lancar perang terhadap Ya...

Malay Archipelago 1511

LAHAD DATU Sulu army set for long war

1hwe

Ebenaezer-Sleep My Dear Friend(2013 Lahad Datu Standoff Tribute)

Anak Kelanang

Tuesday, March 19, 2013

ANAKNILAI: Anwar Gelabah !!!! Dahh.....Jawab Ya Je...Abis Cer...

ANAKNILAI: Anwar Gelabah !!!! Dahh.....Jawab Ya Je...Abis Cer...: VIDEO: ANWAR TERKELU! ‘ARE U GAY’? YES OR NO PUN,GELABAH NAK JAWAB!! Puas si Raja Goyang bersilat lidah bila ditanya adakah dia seor...

1hwe

BARISAN NASIONAL (BN): TERKINI !!! LAPURAN SEMASA DARI LAHAD DATU, SABAH,...

BARISAN NASIONAL (BN): TERKINI !!! LAPURAN SEMASA DARI LAHAD DATU, SABAH,...: BREAKING NEWS!!!!  SIDANG MEDIA TERKINI LAHAD DATU !!!!! Jam 1130 Kenyataan oleh Pesuruhjaya Polis Sabah, Dato' Hamza Taib : ...

Anak Kelanang

TAKKAN MENYERAH KALAH(Tribute For PDRM & ATM - OPS DAULAT)

1hwe

BARISAN NASIONAL (BN): TERKINI !!! : Pasukan Keselamatan Sedia Tentang H...

BARISAN NASIONAL (BN): TERKINI !!! : Pasukan Keselamatan Sedia Tentang H...: Pasukan Keselamatan Sedia Tentang Habis-habisan Pengganas Sulu LAHAD DATU, 18 Mac – Pasukan keselamatan akan terus me...

Tak Melayu Hilang Didunia

PENDEKAR MELAYU: PM BIDAS PAS PERTIKAI SOAL MATI SYAHID PERWIRA NEG...

PENDEKAR MELAYU: PM BIDAS PAS PERTIKAI SOAL MATI SYAHID PERWIRA NEG...: Pas Dibidas Hingga Soal Mati Syahid Pun Dijadikan Bahan Politik PUTRAJAYA, 18 Mac - Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak hari ini...

Maysian History - Synopsis

Monday, March 18, 2013

Sunday, March 17, 2013

BARISAN NASIONAL (BN): OPS DAULAT - LATEST UPDATES !!! THE SABAH INTRUS...

BARISAN NASIONAL (BN): OPS DAULAT - LATEST UPDATES !!! THE SABAH INTRUS...: Sumpah Ba'iah Demi Agama, Bangsa dan Negara Lapuran Terkini Mingguan Malaysia 17 /03/ 2013 Dr. Mahathir mencadangkan penub...

Tak Melayu Hilang Didunia

PENDEKAR MELAYU: TERKINI UPDATES : OPS DAULAT DITUMPUKAN KEPADA K...

PENDEKAR MELAYU: TERKINI UPDATES : OPS DAULAT DITUMPUKAN KEPADA K...: Terkini Isu Lahad Datu : Operasi Daulat Diteruskan OPERASI DAULAT DITERUSKAN SEHINGGA ZON MERAH BERSIH DARIPADA PENGGANAS Gambar...

BLOG BN 2013

1Malaysia 1World: Freemason in Penang ??? Just Read !!!

1Malaysia 1World: Freemason in Penang ??? Just Read !!!: CHAPTER 14 - PENANG, PEARL OF THE ORIENT Since Chapter 13 was posted in September last year, I have stopped writing my 'Jerejak' nov...

Tak Melayu Hilang Didunia

Saturday, March 16, 2013

OP DAULAT: SIDANG MEDIA SEMASA 14 MAC 2013 JAM 5.00 PETANG

BLOG BN 2013

OP DAULAT: SIDANG MEDIA SEMASA 16 MAC 2013 JAM 10.20 PAGI

Tak Melayu Hilang Didunia

UMNO Online (playlist)Pendekar Melayu 2013

Kata Dikota, Janji Ditepati: 7 DOSA BESAR PEMBANGKANG - YABDS NAJIB

Kata Dikota, Janji Ditepati: 7 DOSA BESAR PEMBANGKANG - YABDS NAJIB: Tujuh Dosa Besar Pembangkang Terhadap Rakyat & Umat Islam – Najib TANAH MERAH, 15 Mac – Datuk Seri Najib Tun Razak mengajak rakyat su...

Tak Melayu Hilang Didunia

Friday, March 15, 2013

BARISAN NASIONAL (BN): MNLF TIDAK IKTIRAF NUR MISUARI : KUTUK PENCEROBOHA...

BARISAN NASIONAL (BN): MNLF TIDAK IKTIRAF NUR MISUARI : KUTUK PENCEROBOHA...: MNLF kutuk penceroboh Sulu, jelaskan status Nur Misuari   P engerusi MNLF, Muslimin Sema  (Agenda Daily) - Siasatan yang dibua...

Pendekar Melayu 2013

Budak Sri Kinta: ANWAR IBRAHIM TIDAK TAHU SEBENARNYA ISLAM Menentan...

Budak Sri Kinta: ANWAR IBRAHIM TIDAK TAHU SEBENARNYA ISLAM Menentan...: KEGANASAN dan kezaliman adalah antara wabak liar yang dipengaruhi oleh anasir yang tidak bertamadun dan akhirnya menyerapkan keros...

Pendekar Melayu 2013

Friday, March 8, 2013

PENDEKAR MELAYU: BAGAI KETAM MENGAJAR ANAKNYA BERJALAN LURUS..........

PENDEKAR MELAYU: BAGAI KETAM MENGAJAR ANAKNYA BERJALAN LURUS..........: Bapa Saiful: Anak saya diperguna untuk jatuhkan Anwar Bapa Saiful, Azlan membacakan kenyataan pada sidang media yang diadakan dekat ...

anaknilai

Thursday, March 7, 2013

BARISAN NASIONAL (BN): TERKINI !!!! Jam 1600 - KENYATAAN MEDIA PERDANA M...

BARISAN NASIONAL (BN): TERKINI !!!! Jam 1600 - KENYATAAN MEDIA PERDANA M...: KENYATAAN MEDIA MELALUI TV3 JAM 4.00 PETANG SEBENTAR TADI.......... 1.   Perdana Menteri mengumumkan bahawa persetujuan telah di ambil ...

anaknilai

ANAKNILAI: TERKINI !!! 300 Pengganas Sulu Lari Ke Mindanou

ANAKNILAI: TERKINI !!! 300 Pengganas Sulu Lari Ke Mindanou: Terkini..300 Pengganas Sulu Lari Ke Mindanou !!! Hampir 300 Filipina yang tinggal di Sabah melarikan diri ke Mindanao, yang disesarka...

BLOG BN 2013

Anwar Nafi Lawatan Tian Chua Ke Filipina Berkaitan Pencerobohan Sabah | AIDC

Anwar Nafi Lawatan Tian Chua Ke Filipina Berkaitan Pencerobohan Sabah | AIDC

Andaiku Tahu - Ramli Sarip

Tuesday, February 26, 2013

1MOSQUE: PAS TELAH LARI DARI LANDASAN ASAL PENUBUHAN DAN PE...

1MOSQUE: PAS TELAH LARI DARI LANDASAN ASAL PENUBUHAN DAN PE...: NASHARUDIN MAT ISA PECAH RAHSIA PAS!  HADI AWANG, NIK AZIZ, KEPIMPINAN & AHLI PAS TANGGUNG DOSA BESAR! GAGALKAN PENYATUAN UMM...

Monday, February 25, 2013

20130206 Najib tidak terbabit kes Atlantuya1Masjid/bmt

20130206 Najib tidak terbabit kes Atlantuya

1Malay: THE RETHORIC + FLAVOURED PAKATAN RAKYAT PRU13 TEST...

1Malay: THE RETHORIC + FLAVOURED PAKATAN RAKYAT PRU13 TEST...: Pakatan unveils election manifesto   (The Star) - The final Pakatan Rakyat convention before the 13th general election kicked ...

BMT

WAJIB TOLAK ANWAR IBRAHIM

KERIS MELAYU: Pakatan Rakyat Parti Haram !!! Konvensyen PR Hanc...

KERIS MELAYU: Pakatan Rakyat Parti Haram !!! Konvensyen PR Hanc...: Konvensyen Pakatan Rakyat Hambar ???? 25/02/13 Konvensyen Pakatan Rakyat yang bermula di Shah Alam sebent...

ANAKNILAI: PAS TELAH MENJUAL AGAMANYA KERANA UNDI

ANAKNILAI: PAS TELAH MENJUAL AGAMANYA KERANA UNDI: VIDEO PANAS ZULKIFLI NORDIN : "PAS KINI KAFIR PADA ALLAH..!!" MONDAY, FEBRUARY 25, 2013   "PAS telah Kafir pad...

Tuesday, February 19, 2013

ANAKNILAI: KENYATAAN AKHBAR DATO' DR HASAN ALI .

ANAKNILAI: KENYATAAN AKHBAR DATO' DR HASAN ALI .: KENYATAAN AKHBAR DATO’ DR HASAN MOHD ALI MENGENAI KENYATAAN TERKINI KARPAL SINGH BERHUBUNG DENGAN KALIMAH ALLAH. Saya terpanggil ...

Monday, February 18, 2013

GEJALA LBGT DI SEKOLAH SEKOLAHKENYATAAN AKHBAR BERKAITAN GARIS PANDUAN LGBT

19 September 2012Admin - Nampaknya gejala LBGT mula menular di Sekolah2 dewasa ini. Ibubapa kena pastikan anak
            anak berkeadaan normal dan tidak dalam situasi yang abnormal agar anak anak dapat belajar
            dengan tekun dan tidak dirundung keadaan yang boleh menggangu kehidupan seharian sebagai
            pelajar Dulu pada zaman 70an dan 80an, masalah ini tidak timbul langsung kepada pelajar dan
            remaja di bawah umur 18 tahun. Tetapi mengapa gejala ini mula menular pada akhir tahun 90an
            dan seterusnya sehingga kini telah menjadi masalah yang telah menjadi barah kepada kehidupan
             sosial masyarakat remaja yang boleh mencorakkan kehidupannya seterusnya meruntuhkan
             sesuatu tamadun sesuatu bangsa tersebut. Renung renungkanlah. .    

1Masjid/bmt

1LIMO: The KFC Saga.

1LIMO: The KFC Saga.: The Four-in-Triple finger lickin’ good MD of Triple Platform S/B, about to have the ‘Finger lickin’ good’ experience It is final. ...

1Malay: INGAT BINATANG KE KAU NAK CAMPAK SESUKA HATI KAU !...

1Malay: INGAT BINATANG KE KAU NAK CAMPAK SESUKA HATI KAU !...: CAMPAK ANAK MAJIKAN !! PEMBANTU RUMAH BANGSA INDONESIAL PERANGAI SEPERTI SETAN !!! Menyirap darah aku bila tengok pembantu rumah...

Daeng Selili Politik Perak: Hadi Keluar PAS Atau PAS Keluar PR?!

Daeng Selili Politik Perak: Hadi Keluar PAS Atau PAS Keluar PR?!: Presiden Pas, Datuk Seri Abdul Hadi Awang menegaskan, Pas akan keluar dari Pakatan Rakyat (PR) sekiranya kerjasama antara PKR dan DAP mer...

Saturday, February 16, 2013

ANAKNILAI: ANWAR IBRAHIM PERTIKAI TINDAKAN KERAJAAN MALAYSIA...

ANAKNILAI: ANWAR IBRAHIM PERTIKAI TINDAKAN KERAJAAN MALAYSIA...: Senator Australia ditahan di LCCT, rekod mudarat kesejahteraan Malaysia SENATOR NICK XENOPHON. - THE SYDNEY MORNING HERALD  www.smh...

Info 4 The Truth: PANAS !!! ANWAR PUNCA HARON DIN TINGGALKAN PAS !!!...

Info 4 The Truth: PANAS !!! ANWAR PUNCA HARON DIN TINGGALKAN PAS !!!...: Timbalan Mursyidul Am Pas iaitu Dr Haron Din dikhabarkan telah keluar dari PAS. Beliau dikatakan meninggalkan PAS kerana tak berpuas ...

Sunday, February 10, 2013

PAPA GOMO: EKSKLUSIF - FAKTA Sulit Pilihanraya 2013 BN Menang 2/3 Majoriti Didedahkan.

PAPA GOMO: EKSKLUSIF - FAKTA Sulit Pilihanraya 2013 BN Menang 2/3 Majoriti Didedahkan.

1Malay: ZALIMKAH KERAJAAN MALAYSIA ?

1Malay: ZALIMKAH KERAJAAN MALAYSIA ?: kita zalim? Berapakah anak yang boleh kita miliki? Cuma seorangkah? Atau kita dibenarkan untuk memiliki anak selagi mampu walaupun ...

anaknilai

MY TRUE INFO - Gudang Infomasi Dan Hiburan Anda: Kereta Api Tergelincir Berhampiran Bukit Mertajam,...

MY TRUE INFO - Gudang Infomasi Dan Hiburan Anda: Kereta Api Tergelincir Berhampiran Bukit Mertajam,...: Kereta api milik KTM yang dalam perjalanan menghala ke selatan tergelincir daripada landasan di Bukit Mertajam pada pukul 2.45 petang, ...

anaknilai

Sunday, January 27, 2013

1MOSQUE: NAJIB DAN ANWAAAR - Antara Langit dan Bumi

1MOSQUE: NAJIB DAN ANWAAAR - Antara Langit dan Bumi: Nurul Izzah Mengamok Sakan...!  Report Card Prestasi Najib Tewaskan Anwar.... POSTED BY  MEDAN INFO KITA   AT  8:30 AM   ...

Saturday, January 26, 2013

Kesinambungan Lawatan YAB Dato' Sri Mohd Najib dab Delegasi Malaysia ke Bumi Gaza.


Antara Keberanian PM Ke Gaza Dan Retorik Mati Syahid PasTika ini Perdana Menteri, Dato’ Seri Najib Tun Razak dan anggota rombongannya sedang berada di Semenanjung Gaza, Palestin bagi memenuhi jemputan rasmi Presiden Palestin, Mahmoud Abbas dan undangan peribadi daripada Perdana Menteri Palestin, Ismail Haniyeh.
Jemputan dari Mahmoud Abbas itu disampaikan kepada Dato’ Seri Najib pada 3 Disember 2012 melalui Timbalan Pesuruhjaya Hubungan Antarabangsa Al Fatah Palestin, Dr Abdullah M.I. Abdullah. Manakala undangan daripada Ismail Haniyeh diterima pada 11 Disember 2012.
Akhirnya 22 Januari 2013 sekitar 4.40 petang waktu Malaysia, Dato’ Seri Najib dan anggota rombongannya tiba di Semenanjung Gaza, Palestin. Turut serta ialah isteri PM, Datin Seri Rosmah Mansor.
Buat julung kalinya lagu NegaraKu berkumandang di Palestin sebagai meraikan detik bersejarah itu, sesuatu yang agak membanggakan ramai rakyat Malaysia setelah berpuluh tahun negara ini menjadi rakan setia menyokong perjuangan rakyat Palestin dalam menghadapi keganasan Israel.
Tapi bagi segelintir penyokong pembangkang khususnya dari PAS dan PKR, mereka melihat keberanian PM melawat Palestin hanyalah satu propaganda politik untuk mencapai kelebihan sempenan PRU 13. Samada dalam media sosial seperti facebook, twitter, portal mahupun di dunia nyata itulah yang mereka perkatakan.
Ada sebabnya mereka memfokuskan hal demikian, salah satunya bertujuan untuk menghalang perhatian umum daripada mengimbas kembali kenyataan Ketua Umum PKR, Anwar Ibrahim yang pernah berikrar untuk menjamin dan menjaga keselamatan negara Israel.
Bagi sebahagian besar rakyat negara ini pula, mereka melihat langkah berani Dato’ Seri Najib memijak bumi Palestin khususnya Semenanjung Gaza sebagai sejarah besar yang tidak mungkin dilupakan, lebih-lebih lagi baru sahaja 2 bulan yang lalu rakyat negara itu diancam kekejaman tentera Israel.
Lagipun keprihatinan Dato’ Seri Najib dengan nasib umat Islam di wilayah bergolak sudah terbukti keikhlasannya. Dan ini bukanlah kali pertama Dato’ Seri Najib sanggup berdepan dengan risiko kehilangan nyawa di wilayah yang sedang dilanda keganasan perang.
Sekitar Disember 2009 dulu, PM juga pernah mengambil risiko yang sama apabila melawat Selatan Thailand bagi mengusahakan rundingan gencatan senjata diantara anggota pemisah Selatan Thai dengan Kerajaan Thailand, sekalipun tika itu letupan bom dan serangan hendap masih belum reda.
Sedangkan Menteri Besar Kelantan merangkap Mursyidul Am PAS, Nik Abdul Aziz Nik Mat sendiri pun pernah mengakui ketakutannya untuk memijak bumi Selatan Thai kerana bimbang terkena tembakan. Nampak sangat kebaculannya. Memalukan.
PAS yang sering menanam semangat perjuangan kepada ahli dan penyokongnya untuk mengejar ganjaran mati syahid, sedar tak sedar rupa-rupanya pemimpin utamanya sendiri tak sanggup menempuh risiko demikian kerana takut mati syahid serta terlampau sayangkan pangkat dan darjat duniawi.
Sedangkan UMNO yang saban hari dituduh anti Islam dan tidak Islamik oleh PAS, namun para pemimpinnya tidak pula dilanda gundah atau ketakutan untuk menempuh cabaran besar kehilangan nyawa dan syahid tatkala membantu umat Islam di wilayah yang sedang bergolak. Inilah perbezaan nyata antara pemimpin UMNO dengan PAS.
Sumber : UMNO Online

1Masjid/bmt
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...